Nuo šiandien iki kovo 9 d. jaunuoliai, norintys dalyvauti pavasario stojamųjų egzaminų į universitetų meno studijų programas sesijoje, turi registruotis ir pildyti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Kovo 11–29 dienomis stojamuosius egzaminus į menų studijų programas vykdys Vilniaus dailės akademija (VDA) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Anot VDA prorektorės studijoms profesorės Eglės Gandos Bogdanienės, stojamieji egzaminai į menų studijų programas daugumoje pasaulio meno mokyklų vyksta iš anksto, o kartais ir kelis kartus per metus.

„Taip daroma todėl, kad stojantieji, neįstoję į meno studijų programą, vėliau galėtų stoti į kitą studijų programą. Mes iš ilgametės patirties matome, kad mūsų specializuotų meno mokyklų absolventai jau prieš pusmetį iki atestato gavimo būna gavę kvietimą studijuoti kokioje nors užsienio meno mokykloje. Žinoma, formali sutartis pasirašoma gavus atestatą“, – pasakoja profesorė.

Pavasario stojamieji egzaminai į menų studijas suteiks galimybę abiturientams racionaliai pasiskirstyti krūvį dar iki baigiamųjų brandos egzaminų. VDU prorektorės docentės Laimos Taparauskienės įsitikinimu, tai leis šiek tiek atsikvėpti ir daugiau laiko skirti valstybiniams brandos egzaminams.

„Pavasario sesija taip pat išties naudinga ir kitiems stojantiesiems, kurie dvejoja rinkdamiesi iš skirtingų specialybių ar atlikimo meno specializacijų:  vienuose stojamuosiuose egzaminuose save jau galima išbandyti pavasarį, o kitų dalykų – vasarą ir turėti daugiau laiko apsispręsti dar prieš prasidedant priėmimui į aukštąsias mokyklas“, – sako L. Taparauskienė.

Kovo mėnesį registruotis BPIS kviečiami tik norintys stoti į menų studijų programas ir ketinantys stojamuosius egzaminus laikyti šį pavasarį. Nedalyvavusieji pavasario egzaminų sesijoje galės registruotis birželio 1–16 d. ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu. Atkreipiamas dėmesys, kad jaunuoliai neišlaikę stojamojo egzamino pavasario sesijoje, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės.

„Stojantieji galės laikyti stojamuosius egzaminus ir birželio mėnesį, tik į kitą programą. Laikyti pakartotinai stojamųjų egzaminų į tą pačią programą negalės. Čia net gaunasi stojamieji su “atsarga”. Jei matau, kad stojamųjų vertinimo rezultatai blogi, stoju į kitą programą. Tikimės ateityje susirinkti visus studentus per pavasario stojamuosius, o vasarą pasiliksime kaip atsarginį etapą. Šiemet, suprantama, stojantieji abejoja, nes tai tikrai naujiena“, – sako E. G. Bogdanienė.

Primename, kad kovo mėnesį VDA vyks dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo stojamieji egzaminai, VDU – akordeono, choro dirigavimo, dainavimo, džiazo, fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, naujų medijų meno egzaminai.

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai, sesijų datos ir tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO, VDA ir VDU tinklalapiuose.