Jau rytoj, birželio 1 d., prasideda bendrasis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas bei profesinio mokymo įstaigas. Šiais metais valstybės finansavimą numatoma skirti 13 tūkst. pirmakursių: 7,7 tūkst. stojantiems į universitetus, 5,4 tūkst. – į kolegijas. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas, kurios paskirstytos atliepiant darbo rinkos poreikius, planuojama priimti 19,9 tūkst. asmenų.

Antrajame etape bus galima teikti naujus prašymus

Šiemet savo programas siūlančiose 36-iose Lietuvos aukštosiose mokyklose bendrąjį priėmimą kaip ir kasmet sudarys pagrindinis (pirmasis ir antrasis etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas. Prašymus stojantieji kviečiami teikti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį, iki liepos 22 d. 15 val. Apie rezultatus stojantieji bus informuoti liepos 26 d. tiek informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu, kurį nurodys pildydami prašymą. Sudaryti studijų sutartis galės liepos 29 – 31 dienomis.

Stojantieji į ugdymo mokslų studijų programas galės pasitikrinti, ar atitinka pedagogui keliamus reikalavimus motyvacijos vertinimo metu. Atkreipiamas dėmesys, kad už teigiamai įvertintą motyvaciją stojantiems į ugdymo mokslų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, papildomų balų nebebus skiriama. Tiek motyvacijos vertinimo, tiek stojamųjų egzaminų sesija vyks nuo birželio 17 d. iki liepos 5 dienos. Jų neišlaikęs, stojantysis negali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ar studijų stipendijas meno krypčių ir ugdymo mokslų studijų programose.

Kitaip nei ankstesniais metais, abiturientui, nedalyvavusiam pirmajame etape, nebereikės laukti papildomo priėmimo, kad galėtų registruoti savo prašymą. Tą jis galės padaryti antrajame etape, vyksiančiame nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 6 d., o rugpjūčio 7 – 8 dienomis galės sudaryti studijų sutartis.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, jei stojantysis jau buvo pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs tokią studijų sutartį pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Taip pat šiame etape nenumatyta nei motyvacijos vertinimo, nei stojamųjų egzaminų.

Pretenduojantys į likusias laisvas vietas galės registruoti savo prašymus nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. ir dalyvauti papildomame priėmime. Jo metu nedalyvavusiems pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje suteikiama galimybė motyvacijos vertinimą praeiti rugpjūčio 14 dieną. Į studijų programas, į kurias stojamieji egzaminai per papildomą priėmimą neorganizuojami, gali pretenduoti asmenys, išlaikę stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 d. iki 12 valandos.

Konkursinio balo skaičiavimo ir stojančiųjų atrankos principai keičiasi mažai

Stojantieji į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose turės būti išlaikę tris valstybinius egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos, kurių egzaminų vidurkis universitetuose turės būti ne mažesnis kaip 40, kolegijose – 25. Stojantiems į kolegijas ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamą vietą nuo šiol nebepakaks mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, stojantieji turės būti išlaikę valstybinį.

Slenkstiniai reikalavimai abiturientams pasipildė ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetiniu vidurkiu. Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, kolegines – ne mažiau nei 6.

Konkursinio balo skaičiavimo ir stojančiųjų atrankos principai 2019 metais keičiasi mažai. Labiausiai konkursinio balo sandara keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti.

Pretenduosiantiems į valstybės finansuojamas sporto studijų programas mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo. Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.).

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad siekiant suvienodinti vertinimo skales pakito konkursinio balo skaičiavimo metodika, bet ne jo reikšmė. Šis balas, praėjusiais metais universitetuose siekęs 3,6, yra lygiavertis šiemetinei 5,4 balo vertei, o kolegijose siekęs 2 balus – 4,3 balo vertei.

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks dviem etapais

Moksleiviams šiemet mokymo programas siūlys 72 profesinio mokymo įstaigos. Kitaip nei anksčiau, siekiantys įgyti profesiją asmenys, prašymus dalyvauti konkurse per BPIS profesinio mokymo posistemę galės teikti dviem etapais: pagrindinis etapas vyks birželio 1 d – liepos 29 d., papildomas – rugpjūčio 8 – 26 dienomis.

Pagrindiniame priėmime galima pateikti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, tačiau kvietimą mokytis stojantysis gali gauti tik vieną. Pagrindinio priėmimo rezultatus moksleiviai sužinos iki rugpjūčio 1 d., o rugpjūčio 2 – 6 dienomis galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 8 – 26 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas, kurio rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

Papildomame etape prašymus galės teikti tiek pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji, tiek asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Jo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

 

Stojančiųjų patogumui šį šeštadienį, birželio 1 d., LAMA BPO konsultantai konsultuos nuo 8:00 iki 14:00 val. tel. nr. 8 37 280 400 arba el. paštu info@lamabpo.lt.

 

Daugiau informacijos:

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

LAMA BPO atstovė spaudai

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

www.lamabpo.lt