Asmenys, norintys studijuoti menų studijų krypties programas, turi galimybę laikyti stojamuosius egzaminus anksčiau. Į pavasario menų stojamųjų egzaminų sesijos metu vykstančius stojamuosius egzaminus kviečiama registruotis 2–10 d. Joje stojantieji gali anksčiau išlaikyti egzaminus, kurie bus reikalingi bendrojo priėmimo metu stojant į 18 studijų programų Vilniaus dailės akademijoje (VDA) ir 10 – Vytauto Didžiojo universitete (VDU).

Norintys dalyvauti pavasario menų stojamųjų egzaminų sesijoje prašymus turi teikti per LAMA BPO tinklalapį prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS). Šios stojamųjų egzaminų sesijos metu egzaminai vyks į Vilniaus dailės akademijoje vykdomas Dailės, Dizaino, Medijų meno, Meno objektų restauravimo studijų programas, Vytauto Didžiojo universitete – Atlikimo meno, Naujųjų medijų meno, Muzikos pedagogikos ir Šokio pedagogikos programas. Pavasarį stojamuosius egzaminus laikančių stojančiųjų rezultatai bus įskaitomi vasarą vyksiančio bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu.

Stojančiajam įtraukus menų krypties studijų programas į savo prašymą sistema automatiškai priskirs stojamuosius egzaminus, kurių laiką ir vietą galės pasirinkti iš jam siūlomų. Skiltyje „Stojamieji egzaminai“ stojantieji gali matyti visus tai studijų programai priskirtus stojamuosius egzaminus ir jų tvarkaraščius. Iš tvarkaraštyje pateiktų alternatyvų pasirinkus egzamino laikymo laiką ir vietą laikoma, kad stojantysis užsiregistravo stojamajam egzaminui.

Pavasario stojamųjų egzaminų sesija vyks kovo 12–30 dienomis. Nedalyvavusieji pavasario egzaminų sesijoje stojantieji galės registruotis ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu. Atkreipiame dėmesį, kad neišlaikiusieji stojamojo egzamino pavasario sesijoje, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės pretenduoti į kitas menų studijų programas. Pavasario sesijoje stojamuosius egzaminus išlaikę asmenys, norintys studijuoti nuo šių metų, turės dar kartą registruotis ir pildyti prašymą nuo birželio 1 d. vyksiančiame bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai, sesijų datos ir tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO, VDA ir VDU tinklalapiuose.