Kokias studijas pasirinkus privalomas motyvacijos vertinimas?

Pasirinkus ugdymo mokslų studijas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos vertinimas tiek stojantiems į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Ar galiu motyvacijos vertinimą laikyti nuotoliniu būdu? Kiek laiko trunka motyvacijos vertinimo pokalbis?

Motyvacijos vertinimas vykdomas tik nuotoliniu būdu, pasitelkiant „Zoom“ įrankį. Pokalbis su vertintoju trunka 15 min.

Kaip užsiregistruoti motyvacijos vertinimui? Ar galiu pasirinkti motyvacijos vertinimo datą?

Stojančiajam BPIS į studijų programų pageidavimo sąrašą įtraukus ugdymo mokslų studijų programą priskiriamas motyvacijos vertinimas. Stojantieji gali pasirinkti šio vertinimo datą iš jam per artimiausias dvi savaites siūlomų dienų. Tikslus motyvacijos vertinimo laikas stojančiajam atsiunčiamas el. paštu likus ne mažiau kaip 12 val. iki nuotolinio motyvacijos vertinimo (paprastai informacija siunčiama likus dienai iki paskirto motyvacijos vertinimo).

Ar išlaikęs motyvacijos vertinimą gausiu papildomų balų? Jei mano mažiausias stojamasis konkursinis balas į ugdymo mokslus nesiekia ŠMSM įsakymu konkursinio balo nustatytos ribos, ar išlaikęs motyvacijos vertinimą dalyvausiu konkurse?

Už motyvacijos vertinimą papildomi balai nepridedami. Visiems stojantiems į ugdymo mokslus privalomas teigiamas motyvacijos vertinimas. Gavus neigiamą įvertinimą konkurse nedalyvausite.

Jeigu jūsų konkursinis balas į ugdymo mokslų studijų programas (negalioja stojantiems į meno pedagogikos studijų programas) nesiekia ŠMSM įsakymu nustatytos mažiausio stojamojo konkursinio balo ribos ir šiais metais neužsiregistravote (per)laikyti brandos egzamino (-ų), tai išlaikius motyvacijos vertinimą konkurse nedalyvausite. Tokiu atveju rekomenduojame laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, kad padidintumėte savo konkursinį balą.