LT EN

Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla?

Sudarydamas studijų sutartį aukštojoje mokykloje, stojantysis turi turėti aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Ar reikia turėti kokias nors dokumentų kopijas, patvirtintas notaro, sudarant studijų sutartį su aukštąja mokykla?

Aukštojoje mokykloje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu (rekomenduojame teirautis pačioje aukštojoje mokykloje).

Aš pats esu išvykęs į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla? Ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas?

Taip, sutartį su aukštąja mokykla gali sudaryti tik notariškai įgaliotas asmuo. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurios aukštosios mokyklos  (Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija) suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.