Kiek pakvietimų studijuoti gali sulaukti stojantysis?

Stojantysis gali gauti tik vieną kvietimą studijuoti.

Ar reikia turėti kokias nors dokumentų kopijas, patvirtintas notaro, sudarant studijų sutartį su aukštąja mokykla?

Aukštojoje mokykloje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu (rekomenduojame teirautis pačioje aukštojoje mokykloje).

Aš pats esu išvykęs į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla? Ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas?

Atvykstant į aukštąją mokyklą sutartį su aukštąja mokykla gali sudaryti tik notariškai įgaliotas asmuo. Atkreipiame dėmesį, kad daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.

Kaip sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla elektronine forma?

Sutarties sudarymo, su aukštąja mokykla, elektronine forma instrukcija.