Ką daryti, jeigu praradau BPIS vartotojo numerį ir / arba slaptažodį?

Pamiršus savo prisijungimo duomenis, reikia spustelėti čia.

Jeigu vidurinę mokyklą baigiau 2010 m. ir vėliau perlaikiau brandos egzaminą, ar man reikia pažymos kopiją apie laikytą arba perlaikytą egzaminą prisegti BPIS?

Ne. Laikiusiųjų arba perlaikiusiųjų 2010 ir vėlesniais metais brandos egzaminus, duomenys į BPIS įkeliami tiesiai iš Mokinių registro. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis BPIS?

Taip, tačiau, užsiregistravus BPIS, iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos reikia prisegti Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvoje įgytą išsilavinimą, pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo kopijas.

Jeigu mokyklą baigiau 2010 m. arba vėliau, ar man reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas prisegti BPIS?

Baigusiųjų mokyklą 2010 ir vėlesniais metais  (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

Kokių dokumentų kopijas reikia prisegti prie savo prašymo BPIS, jei vidurinį išsilavinimą įgijau anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje?

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, BPIS reikia prisegti šių dokumentų kopijas:

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
 • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti ir yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Jeigu mokyklą baigiau ankstesniais nei 2010 m., kaip galiu įregistruoti prašymą ir kaip pateikti brandos atestato rezultatus?

Jeigu mokyklą baigėte ankstesniais negu 2010 m., Jums reikia registruotis internetu BPIS, o po to prisegti savo brandos atestato kopiją skiltyje „Atestatas ir pažymos“ iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos.

Vidurinį išsilavinimą įgijau 2009 m., įkėliau brandos atestato kopiją į skiltį Atestatas ir pažymos, kada matysiu brandos atestato įvertinimus savo Užpildytame prašyme?

Jeigu pateikėte brandos atestato ir jo priedo (su įvertinimais) kopiją, tai turite sulaukti, kol LAMA BPO darbuotojas įves jūsų įvertinimus. Juos įvedus gausite el. laišką, kad duomenys įvesti ir turėsite pasitikrinti ar viskas teisingai.

Kiek mažiausiai ir daugiausiai pageidavimų galėsiu įtraukti į prašymą pagrindinio priėmimo metu?

Pagrindinio priėmimo metu į prašymą galima įtraukti minimaliai vieną pageidavimą, maksimaliai devynis pageidavimus.

Kiek kvietimų galiu gauti?

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą studijuoti, jeigu tenkina jūsų konkursinis balas.

Kokių dokumentų kopijas galima prisegti BPIS pildant prašymą?

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
 • Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • lietuvio kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra užsienio lietuvis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 • kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
 • kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą;
 • dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.