Noriu studijuoti menų studijų programas. Užpildžius prašymą BPIS, man priskirta laikyti 4 stojamuosius egzaminus. Ar man reikia laikyti visus egzaminus?

Norint pretenduoti į visas pasirinktų studijų programų valstybės finansuojamas vietas, reikia išlaikyti tiek stojamųjų egzaminų, kiek yra nurodyta  BPIS stojamųjų egzaminų lentelėje.

Ką reikia turėti, laikant stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą? Ar reikia mokėti už egzaminą?

Už LAMA BPO organizuojamą motyvacijos vertinimą mokėti nereikia. Stojančiųjų  motyvacijos  vertinimas vykdomas nuotoliniu  būdu LAMA  BPO nurodytoje aplinkoje. Motyvacijos vertinimo metu stojantysis turi turėti kompiuterį ar kitą įrenginį, kuriame turi būti įdiegtos techniškai tinkamai funkcionuojančios vaizdo ir garso perdavimo priemonės. Prieš oficialią vertinimo pradžią stojantysis turi prisistatyti vertintojui ir parodyti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Dėl atskirų egzaminų, kuriuos organizuoja ne LAMA BPO, o pačios aukštosios mokyklos, mokesčio arba reikalingų turėti priemonių reikia teirautis aukštojoje mokykloje.

Man reikia laikyti stojamąjį egzaminą. Ar pasirinkus egzamino vietą, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į egzaminą nustatytą dieną?

Stojamojo egzamino vietą ir laiką, esant galimybei, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam BPIS ir vykti į egzaminą paskirtą dieną be atskiro pakvietimo.

Išlaikiau man priskirtus stojamuosius egzaminus. Ar galiu iki prašymų teikimo termino pabaigos įtraukti tą pačią studijų programą dar ir kitoje aukštojoje mokykloje, nors stojamieji egzaminai į šią studijų programą jau nebevyks?

Jeigu Jūsų pasirinktai studijų programai tinka išlaikyti stojamieji egzaminai, tai iki prašymų teikimo termino pabaigos galite įtraukti tą pačią studijų programą ir kitoje aukštojoje mokykloje.

Atkreipiame dėmesį, kad stojamieji egzaminai, stojantiems į universitetines ir kolegines menų studijų programas, yra skirtingi.