2021-06-08

Nuo šiandien iki rugpjūčio 3 d. vyks stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Jo metu siekiama įvertinti stojančiojo profesinės veiklos pasirinkimo motyvus, turimą patirtį, asmenines savybes ir vertybines nuostatas. Pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, gali tik teigiamą motyvacijos įvertinimą gavę stojantieji.

Į savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) įtraukęs ugdymo mokslų studijų programą stojantysis turi pasirinkti tinkamą motyvacijos vertinimo datą iš jam siūlomų dienų (detali informacija dėl prisijungimo motyvacijos vertinimo pokalbiui nuotoliniu būdu stojančiajam bus išsiųsta el. paštu likus ne mažiau kaip 12 val. iki motyvacijos vertinimo). Motyvacijos vertinimui galima registruotis ne vėliau kaip 24 val. iki pasirinktos motyvacijos vertinimo datos. Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek BPIS, tiek elektroniniu paštu.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui užsiregistravo 568 stojantieji. Praėjusiais metais bendrojo priėmimo metu motyvacijos vertinime dalyvavo 1 633 stojantieji. Iš jų teigiamą įvertinimą gavo 1 579 asmenys, o studijų sutartis pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose sudarė 901 studentas.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.