2020-06-07

Šią savaitę 60 stojančiųjų dalyvaus motyvacijos vertinime, kuris reikalingas stojant į ugdymo mokslų studijų programas. Kitaip nei anksčiau jis bus vykdomas nuotoliniu būdu ir jį sudarys viena dalis – motyvacinis pokalbis. Jo metu siekiama įvertinti stojančiojo profesinės veiklos pasirinkimo motyvus, turimą patirtį, asmenines savybes ir vertybines nuostatas.

Šiemet motyvacijos vertinimas truks beveik visą prašymų teikimo laikotarpį – iki rugpjūčio 14 d. Į savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje įtraukęs ugdymo mokslų studijų programą stojantysis turi pasirinkti tinkamą motyvacijos vertinimo datą iš jam per artimiausias dvi savaites siūlomų dienų. Motyvacijos vertinimui galima registruotis ne vėliau kaip 24 val. iki pasirinktos motyvacijos vertinimo datos.

Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu tą pačią motyvacijos vertinimo dieną. Motyvacijos vertinimą praėjusiems stojantiesiems elektroniniu paštu taip pat bus išsiųsti ir pažymėjimai apie jų teigiamą motyvaciją. Primename, kad pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, gali tik teigiamą motyvacijos įvertinimą gavę stojantieji.

Praėjusią savaitę, birželio 3 d., Vyriausybė posėdyje pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teiktai iniciatyvai, kuria siekiama skatinti gabius ir motyvuotus stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją. 300 eurų stipendijas kas mėnesį gaus visi 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas. Stipendijas gaus studentai, kurie studijuoja be skolų.

Planuojama, kad nuo šių metų rudens tokios stipendijos būtų mokamos 845 pedagogines studijas pasirinkusiems asmenims: 585 įstojusiems į bakalauro studijas, 210 įstojusių į pedagogikos profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas. 2020-aisiais būsimųjų pedagogų stipendijoms numatoma skirti per 1 mln. eurų.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui iš viso užsiregistravo 514 stojančiųjų. Praėjusiais metais motyvacijos vertinime, kurį sudarė ir apklausa raštu, ir pokalbis, dalyvavo 760 stojančiųjų. Iš jų teigiamą įvertinimą gavo 703 asmenys, o studijų sutartis sudarė ir mokslus pradėjo 429 studentai.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.