Šių metų birželio ir liepos mėn. 1 065 stojantieji laikė stojamuosius egzaminus į universitetų meno studijų programas (2017 m. – 1 183), čia teigiamai įvertintas 961 asmuo (2017 m. – 1 051). Iš 509 laikiusių egzaminus į kolegijose vykdomas meno studijų programas (2017 m. – 893) juos teigiamai išlaikė 502 asmenys (2017 m. – 608).

Teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, gavo 643 jame dalyvavusieji asmenys (2017 m. – 523). Jiems prie konkursinio balo bus pridėti 1 arba 2 balai. Nelaikę arba neišlaikę stojamųjų egzaminų ir nedalyvavę motyvacijos vertinime bei 0 balų įvertinimą gavę stojantieji negali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.

Atskirų stojamųjų egzaminų sesija į studijų programas, kur egzaminus ar testus vykdo pačios aukštosios mokyklos, dar vyks iki liepos 23 d. 12 val.

Rugpjūčio 16 d. vyks papildomas priėmimas, kuriame vėl bus vertinama asmenų, pretenduosiančių į ugdymo mokslų studijų programas, motyvacija.
Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915