Šių metų pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu savo prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užregistravo 33 532 stojantieji (2017 m. – 28 900). Iš visų 25 088 (2017 m. – 25 158) pakviestųjų studijuoti stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 19 513 (2017 m. – 19 799) studijų sutartis.

12 725 sutartis pasirašę asmenys – šių metų abiturientai (2017 m. – 13 380). Pastaraisiais metais daugėja priimtųjų gavusių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą. Po šių metų pagrindinio priėmimo tokių asmenų –  1 703 (2017 m. – 1 280).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 11 445 sutartys (2017 m. – 13 249): universitetuose – 6 988 (2017 m. – 7 445), kolegijose – 4 457 (2017 m. –  5 804). Valstybės nefinansuojamose studijų vietose stojantieji pasirašė 8 067 sutartis (2017 m. – 6 550): universitetuose – 3 493 (2017 m. – 3 438), kolegijose – 4 574 (2017 m. – 3 112).

Daugiausia studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Norintieji studijuoti kolegijų vykdomose studijų programose daugiausia sutarčių sudarė su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija ir Socialinių mokslų kolegija.

Universitetuose daugiausia studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų studijų vietų pasirašyta Kauno technologijos universiteto Programų sistemos studijų programoje, Vilniaus universitete Teisės studijų programoje. Kolegijose didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos.

Šiais metais pirmieji 57 stojantieji gavo papildomus 0,25 balo už savanorišką veiklą, trukusią ne trumpiau nei 3 mėnesius. 139 stojantieji gavo papildomus 0,25 balo už brandos darbą. 569 stojantieji, baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą, gavo papildomus pusę balo.

Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d. 15 val. stojantieji galės registruoti savo prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomame priėmime asmuo, prieš tai sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją).

 

Pagrindinio priėmimo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2018 ir 2017 m.

Aukštoji mokykla

Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas861737173
Balstogės universiteto filialas Vilniuje003118
Europos humanitarinis universitetas0010
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija525800
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas12011656111
Kauno technologijos universitetas13171 579194288
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1159
Klaipėdos universitetas123132139147
LCC tarptautinis universitetas6400
Lietuvos edukologijos universitetas101100
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1251362623
Lietuvos sporto universitetas7068250197
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas479433474563
Mykolo Romerio universitetas8993422260
Šiaulių universitetas36377035
Vilniaus dailės akademija2272118458
Vilniaus Gedimino technikos universitetas10631 290275339
Vilniaus universitetas26612 5451096818
Vytauto Didžiojo universitetas548468447399

Iš viso universitetuose

70037 44536413 438

Kolegijos

Alytaus kolegija129873751
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla026
Kauno kolegija10481 351817499
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1101264148
Kauno technikos kolegija29543122189
Klaipėdos valstybinė kolegija390505366294
Kolpingo kolegija005542
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla961575439
Lietuvos verslo kolegija30319456
Marijampolės kolegija58733653
Panevėžio kolegija14615416665
Socialinių mokslų kolegija001129695
Šiaulių valstybinė kolegija211282149110
Šv. Ignaco Lojolos kolegija41595051
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla20234753
Utenos kolegija111134158109
Vilniaus dizaino kolegija31316647
Vilniaus kolegija13731 766925527
Vilniaus kooperacijos kolegija1721
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija382545195164
Vilniaus verslo kolegija11325473

Iš viso kolegijose

44825  80446603 112

IŠ VISO

1148513 24983016 550

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų

Universitetai

1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos301
2Vilniaus universitetasTeisė152
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai146
4Vilniaus universitetasMedicina139
5Vilniaus universitetasEkonomika134
6Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija133
7Vilniaus universitetasProgramų sistemos126
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas112
9Vilniaus universitetasPsichologija111
10Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina105

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas161
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos160
3Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika80
4.Kauno kolegijaKompiuterinių tinklų administravimas78
5Kauno kolegijaMultimedijos technologija77
6Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga74
7.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba71
7Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita71
8Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas67
8Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika67
9Vilniaus kolegijaFinansai65

10

Kauno kolegijaLogistika

63

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų

Universitetai

1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos322
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina299
3Vilniaus universitetasTeisė244
4Lietuvos sporto universitetasTreniravimo sistemos183
5Vilniaus universitetasMedicina182
6Vilniaus universitetasEkonomika178
7Vilniaus universitetasPolitikos mokslai162
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija152
9Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina138
10Vilniaus universitetasProgramų sistemos130

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas243
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos211
3Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija206
4Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga165
5Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos155
6Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika153
7Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas138
8Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika134
9Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas128
10Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas126

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915