Dar 1 583 asmenys kviečiami sudaryti studijų sutartis su universitetais ir kolegijomis (2018 m. – 2 351), iš kurių 528 (2018 m. – 827) yra šių metų abiturientai. Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Prašymus dalyvauti papildomame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikė 3 624 stojantieji (2018 m. – 4 797). Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 559 asmenys (2018 m. – 952): universitetuose 223 (2018 m. – 242), kolegijose 336 (2018 m. – 710). Daugiausia jų kviečiama į Vilniaus universitetą  (55) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą (36), kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegiją (103) ir Kauno kolegiją (86).

Į valstybės nefinansuojamas vietas kviečiami 1 024 (2018 m. – 1 399) stojantieji: universitetuose 362 (2018 m. – 463), kolegijose 662 (2018 m. –  936). Mokėsiančių už studijas daugiausia kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (100), Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete (58), o kolegijose – Sveikatos mokslų kolegijoje (280) ir Vilniaus kolegijoje (92).

Papildomo priėmimo metu dalyvauti motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, užsiregistravo 158 asmenys (2018 m. – 151). Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 48 papildomame priėmime dalyvavę stojantieji (2018 m. – 107).

Šiame etape 47 asmenys užsiregistravo laikyti 62 stojamuosius egzaminus į meno krypties studijų programas. Studijuoti menus kviečiamas 41 stojantysis.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 22 d. 17 val. aukštosiose mokyklose. Kai kurie universitetai ir kolegijos sudaro galimybes studijų sutartį sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

 

Papildomo priėmimo metu kvietimų studijuoti skaičius 2019 ir 2018 m.

Aukštoji mokyklaPapildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas

(vf+vnf/st) skaičius

Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2019 m.2018 m.2019 m.2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje62
Europos humanitarinis universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas2236
Kauno technologijos universitetas22321513
Kazimiero Simonavičiaus universitetas11
Klaipėdos universitetas612529
LCC tarptautinis universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija13231
Lietuvos sporto universitetas411445
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas30255899
Mykolo Romerio universitetas1153665
Šiaulių universitetas74512
Vilniaus dailės akademija8754
Vilniaus Gedimino technikos universitetas36475319
Vilniaus universitetas5575100121
Vytauto Didžiojo universitetas29305846

Iš viso universitetuose

223242362463

Kolegijos

Alytaus kolegija1142912
Kauno kolegija8612090112
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija204637
Kauno technikos kolegija1633730
Klaipėdos valstybinė kolegija19593151
Kolpingo kolegija2125
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla6141311
Lietuvos verslo kolegija431315
Marijampolės kolegija627617
Panevėžio kolegija8371059
Socialinių mokslų kolegija0280314
Šiaulių valstybinė kolegija12441325
Šv. Ignaco Lojolos kolegija1281423
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla15413
Utenos kolegija17301641
Vilniaus dizaino kolegija03
Vilniaus kolegija10317592134
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija1565428
Vilniaus verslo kolegija023319
Iš viso kolegijose336710662936
IŠ VISO5599521 0241 399

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt