2021-08-20

Šiandien kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gavo 3 051 asmuo: universitetuose – 1 098 (2020 m. – 1 430), kolegijose – 1 953 (2020 m. – 1 850). Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 1 244 asmenys (2020 m. – 1 410): į universitetus – 572 (2020 m. – 838), į kolegijas – 672 (2020 m. – 572). Daugiausia stojančiųjų pakviesti sudaryti studijų sutartis su Vilniaus universitetu (221), kolegijų sektoriuje – su Vilniaus kolegija (193).

Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 1 807 (2020 m. – 1 870) stojantieji: į universitetus – 526 (2020 m. – 592), į kolegijas – 1 281 (2020 m. –  1 278). Daugiausia tokių studijų sutarčių kviečiama sudaryti su Vilniaus universitetu (148) ir su Socialinių mokslų kolegija (350).

Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo dar 177 stojantieji (2020 m. – 159). Studijuoti menų krypčių studijų programas pakviesta 113 asmenų (2020 m. – 121). Sudaryti studijų sutarčių pakviesti 1 378 šių metų abiturientai (2020 m. – 1 277), iš jų į valstybės finansuojamas vietas – 567 (2020 m. – 416).

Kvietimus gavusių stojančiųjų patogumui suteikiama galimybė sutartis sudaryti tiek elektroniniu būdu – nuo rugpjūčio 20 d. 15 val. iki 23 d., tiek atvykus į aukštąją mokyklą – nuo rugpjūčio 21 d. 8 val. iki 23 dienos.

                    

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt