Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino preliminarius 2021 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas skaičius. Numatoma, kad šiemet valstybės lėšomis į aukštąsias mokyklas bus priimta 12,7 tūkst. pirmakursių: iš jų 8,4 tūkst. į universitetus, 4,3 tūkst. į kolegijas.

Matematikos, informatikos, fizinių, inžinerijos ir technologijos mokslų studijoms universitetuose ir kolegijose skiriama 4 018 valstybės finansuojamos vietų, verslo ir viešajai vadybai – 1 670, sveikatos mokslams – 1 474, socialiniams mokslams – 1 919, humanitariniams mokslams – 829, menams – 817, ugdymo mokslams – 596, veterinarijos ir žemės ūkio mokslams – 354, gyvybės mokslams – 376, teisei – 400, sportui – 104 valstybės finansuojamos studijų vietos. Dar 49 stojantiesiems į universitetus ir 80 – į kolegijas planuojama skirti studijų stipendijas.

LR švietimo ir mokslo ministro 2021 m. balandžio 15 d. įsakymą „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ ir balandžio 19 d. įsakymą „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo Kauno technologijos universitetui ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų programas“ galite rasti skiltyje „Teisės aktai“.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.