Stojantieji jau gali susipažinti su 2021 m. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašu. Visą vasarą truksiantis bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidės birželio 1 dieną. Priėmimą sudarys du etapai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji galės registruoti iki rugpjūčio 5 d., o nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d. norintieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime.

Bendrojo priėmimo metu taip pat vyks norinčiųjų stoti į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas ir stojančiųjų į meno studijų krypties programas stojamųjų egzaminų sesija. Kaip ir iki šiol, pretenduoti tiek į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, tiek į meno krypčių studijų programas gali tik teigiamą įvertinimą gavę stojantieji.

Atkreipiame dėmesį, kad pakito minimalieji reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas (minimalieji rodikliai įvesti 2015 metais, dabartinė jų samprata tinka visiems, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pradedant 2018 m.). Abiturientai, pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka visų šių egzaminų minimalios išlaikymo ribos – 16 balų. Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas taikoma išimtis – jiems matematikos egzamino laikyti nebūtina.

Skaičiuojamas bus ir mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas pakanka vieno valstybinio brandos egzamino.

Primename, kad minimalus konkursinis balas stojant į universitetus turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijų valstybės finansuojamas vietas – 4,3, į valstybės nefinansuojamas vietas – kaip nurodyta kolegijos priėmimo taisyklėse.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.