Vasario 7 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas bei pretenduojantiems į studijų stipendijas 2019 metais.

Universitetuose šis balas siekia 5,4, kuris savo reikšme yra lygiavertis 2018 metų 3,6 balo vertei. Kolegijose numatyto 4,3 balo reikšmė yra lygiavertė pernykštei 2,0 balo vertei. Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų, apskaičiuojant konkursinį balą, valstybinių brandos egzaminų šimtabalės skalės ir metinių pažymių bei mokyklinių brandos egzaminų dešimtbalės skalės įvertinimai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka perskaičiuojami į 4–10 skalės vertes.

Kriterinės valstybinių brandos egzaminų vertinimo skalės 16–100 balų įvertinimai perskaičiuojami į konkursinio balo skaičiavimo skalės 4,0–10,0 įvertinimus pagal formulę: