Stojantieji jau gali susipažinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir į aukštąsias mokyklas 2021 metais priimamų studentų norminėmis studijų kainomis.

Sporto pasiekimų tvarkos apraše šiemet gerokai praplėstas sporto šakų sąrašas – jame net 69 pozicijos. Pažymėtina, kad nuo šiol bus įskaitomi neriboto laiko termino stojančiųjų sporto pasiekimai. Anksčiau šie pasiekimai buvo vertinami tik paskutinių ketverių metų. Asmens, dirbančio treneriu, sporto pasiekimai galės būti vertinami pagal geriausio auklėtinio paskutinių ketverių metų sporto pasiekimą.

Visą sporto pasiekimų tvarkos aprašą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6b14930623411eb9dc7b575f08e8bea.

Sausio 29 d. patvirtintos ir 2021 m. stosiančiųjų į aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas – norminės studijų kainos. Norminių studijų kainų bazinis dydis universitetuose auga nuo 1363,31 iki 1375,55 eurų, o kolegijose – nuo 1193,45 iki 1275,33 eurų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b48d640623411eb9dc7b575f08e8bea