Sausio 13 d. patvirtintos 2020 m. stosiančiųjų į aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas – norminės studijų kainos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/778ea1b035f411ea829bc2bea81c1194