LT EN

Pirmojo pagrindinio priėmimo etapo metu studijų sutartis sudarė 9 762 (2017 m. –  10 376) jaunuoliai siekiantys įgyti universitetinį išsilavinimą ir 7 985 (2017 m. –  8 274) – koleginį. Pirmajame etape savo prašymą registravę stojantieji gali dalyvauti jau prasidėjusiame antrajame etape ir pretenduoti į po pirmojo etapo likusias 6 282 laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas ir 131 studijų stipendiją.

Studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 17 747 asmenys (2017 m. – 18 650) iš visų 21 809 (2017 m. – 22 677) pakviestųjų studijuoti. Daugiausia sutarčių jaunuoliai sudarė Vilniaus universitete,  Kauno technologijos universitete ir Vilniaus kolegijoje. Ketvirtoje vietoje pagal pasirašytas studijų sutartis liko Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 11 396 sutartis sudarę jaunuoliai vidurinį išsilavinimą įgijo 2018 m. (2017 –  13 076), iš jų 1 376 (2017 m. – 1 261) yra gavę bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą.

Studijuoti valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis pasirašyta 10 914 sutarčių (2017 m. – 12 360): 6 655 – universitetuose (2017 m. – 7 017), 4 259 – kolegijose (2017 m. –  5 343). Daugiausia jų jaunuoliai pasirašė Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programoje. Kolegijose daugiausia sutarčių pasirašyta Vilniaus kolegijos vykdomose Programų sistemų ir Tarptautinio verslo studijų programose. Valstybės nefinansuojamas studijų vietas pasirinko 6 833 stojantieji (2017 m. – 6 290): 3 107 universitetuose (2017 m. – 3 359) ir 3 726 kolegijose (2017 m. –  2 931).

Norintys dalyvauti antrajame etape savo ketinimą turi pažymėti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Antrajame etape galioja tas pats įregistruotas prašymas, todėl jame gali dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus registravo pirmajame etape.

Šiame etape stojantieji gali atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.

Aukštoji mokykla Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st) Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 81 163 55 69
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 31 18
Europos humanitarinis universitetas 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 50 59 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 115 99 50 108
Kauno technologijos universitetas 1 285 1 534 166 288
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 1 5 11
Klaipėdos universitetas 117 122 122 146
LCC tarptautinis universitetas 5 4 0
Lietuvos edukologijos universitetas 98 95
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 123 132 18 22
Lietuvos sporto universitetas 62 63 214 185
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 446 401 445 548
Mykolo Romerio universitetas 76 82 346 249
Šiaulių universitetas 36 36 60 35
Vilniaus dailės akademija 218 206 70 56
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 023 1 215 232 335
Vilniaus universitetas 2 505 2 384 924 804
Vytauto Didžiojo universitetas 512 418 368 390

Iš viso universitetuose

6 655 7 017 3107 3 359

Kolegijos

Alytaus kolegija 124 80 33 42
Kauno kolegija 989 1 225 617 444
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 108 121 36 48
Kauno technikos kolegija 285 414 178 83
Klaipėdos valstybinė kolegija 368 471 291 285
Kolpingo kolegija 44 42
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 96 154 47 38
Lietuvos verslo kolegija 30 27 76 52
Marijampolės kolegija 55 67 25 54
Panevėžio kolegija 135 143 143 66
Socialinių mokslų kolegija 896 663
Šiaulių valstybinė kolegija 201 256 129 113
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 34 56 33 44
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 20 20 39 53
Utenos kolegija 101 126 124 99
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 26
Vilniaus dizaino kolegija 31 29 57 45
Vilniaus kolegija 1 299 1 593 743 482
Vilniaus kooperacijos kolegija 14 20
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 372 522 166 159
Vilniaus verslo kolegija 11 25 49 73
Iš viso kolegijose 4 259 5 343 3 726 2 931
IŠ VISO 10 914 12 360 6 833 6 290

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 299
2 Vilniaus universitetas Teisė 141
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 139
4 Vilniaus universitetas Medicina 136
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 131
6 Vilniaus universitetas Ekonomika 126
7 Vilniaus universitetas Programų sistemos 121
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 106
9 Vilniaus universitetas Psichologija 105
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 98

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Programų sistemos 158
2 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 152
3 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 78
4 Kauno kolegija Multimedijos technologija 75
5 Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 74
6 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 72
7 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 68
8 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 66
9 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 65
9 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 65

10

Vilniaus kolegija Finansai

61

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 319
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 291
3 Vilniaus universitetas Teisė 228
4 Vilniaus universitetas Medicina 175
5 Vilniaus universitetas Ekonomika 168
6 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 166
7 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 152
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 148
9 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 130

10

Vilniaus universitetas Programų sistemos

124

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 218
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 203
3 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 157
4 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 156
5 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 131
6 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 129
7 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 125
8 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 122
9 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 116
10 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 105

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915