Pirmojo pagrindinio priėmimo etapo metu studijų sutartis sudarė 9 762 (2017 m. –  10 376) jaunuoliai siekiantys įgyti universitetinį išsilavinimą ir 7 985 (2017 m. –  8 274) – koleginį. Pirmajame etape savo prašymą registravę stojantieji gali dalyvauti jau prasidėjusiame antrajame etape ir pretenduoti į po pirmojo etapo likusias 6 282 laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas ir 131 studijų stipendiją.

Studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 17 747 asmenys (2017 m. – 18 650) iš visų 21 809 (2017 m. – 22 677) pakviestųjų studijuoti. Daugiausia sutarčių jaunuoliai sudarė Vilniaus universitete,  Kauno technologijos universitete ir Vilniaus kolegijoje. Ketvirtoje vietoje pagal pasirašytas studijų sutartis liko Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 11 396 sutartis sudarę jaunuoliai vidurinį išsilavinimą įgijo 2018 m. (2017 –  13 076), iš jų 1 376 (2017 m. – 1 261) yra gavę bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą.

Studijuoti valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis pasirašyta 10 914 sutarčių (2017 m. – 12 360): 6 655 – universitetuose (2017 m. – 7 017), 4 259 – kolegijose (2017 m. –  5 343). Daugiausia jų jaunuoliai pasirašė Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programoje. Kolegijose daugiausia sutarčių pasirašyta Vilniaus kolegijos vykdomose Programų sistemų ir Tarptautinio verslo studijų programose. Valstybės nefinansuojamas studijų vietas pasirinko 6 833 stojantieji (2017 m. – 6 290): 3 107 universitetuose (2017 m. – 3 359) ir 3 726 kolegijose (2017 m. –  2 931).

Norintys dalyvauti antrajame etape savo ketinimą turi pažymėti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Antrajame etape galioja tas pats įregistruotas prašymas, todėl jame gali dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus registravo pirmajame etape.

Šiame etape stojantieji gali atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.

Aukštoji mokyklaPasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas811635569
Balstogės universiteto filialas Vilniuje3118
Europos humanitarinis universitetas1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija50590
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas1159950108
Kauno technologijos universitetas1 2851 534166288
Kazimiero Simonavičiaus universitetas11511
Klaipėdos universitetas117122122146
LCC tarptautinis universitetas540
Lietuvos edukologijos universitetas9895
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1231321822
Lietuvos sporto universitetas6263214185
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas446401445548
Mykolo Romerio universitetas7682346249
Šiaulių universitetas36366035
Vilniaus dailės akademija2182067056
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0231 215232335
Vilniaus universitetas2 5052 384924804
Vytauto Didžiojo universitetas512418368390

Iš viso universitetuose

6 6557 01731073 359

Kolegijos

Alytaus kolegija124803342
Kauno kolegija9891 225617444
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1081213648
Kauno technikos kolegija28541417883
Klaipėdos valstybinė kolegija368471291285
Kolpingo kolegija4442
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla961544738
Lietuvos verslo kolegija30277652
Marijampolės kolegija55672554
Panevėžio kolegija13514314366
Socialinių mokslų kolegija896663
Šiaulių valstybinė kolegija201256129113
Šv. Ignaco Lojolos kolegija34563344
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla20203953
Utenos kolegija10112612499
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla26
Vilniaus dizaino kolegija31295745
Vilniaus kolegija1 2991 593743482
Vilniaus kooperacijos kolegija1420
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija372522166159
Vilniaus verslo kolegija11254973
Iš viso kolegijose4 2595 3433 7262 931
IŠ VISO10 91412 3606 8336 290

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos299
2Vilniaus universitetasTeisė141
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai139
4Vilniaus universitetasMedicina136
5Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija131
6Vilniaus universitetasEkonomika126
7Vilniaus universitetasProgramų sistemos121
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas106
9Vilniaus universitetasPsichologija105
10Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina98

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaProgramų sistemos158
2Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas152
3Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika78
4Kauno kolegijaMultimedijos technologija75
5Kauno kolegijaKompiuterinių tinklų administravimas74
6Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga72
7Vilniaus kolegijaReklamos vadyba68
8Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika66
9Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita65
9Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas65

10

Vilniaus kolegijaFinansai

61

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos319
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina291
3Vilniaus universitetasTeisė228
4Vilniaus universitetasMedicina175
5Vilniaus universitetasEkonomika168
6Lietuvos sporto universitetasTreniravimo sistemos166
7Vilniaus universitetasPolitikos mokslai152
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija148
9Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina130

10

Vilniaus universitetasProgramų sistemos

124

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas218
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos203
3Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija157
4Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga156
5Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos131
6Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas129
7Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika125
8Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika122
9Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas116
10Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika105

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915