Studijų krypčių grupė

Likusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) studijų vietų skaičius

Universitetinės studijos

Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C)76
Informatikos mokslai (B)72
Gyvybės mokslai (D)17
Medicina (G01), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06)3
Odontologija (G02)0
Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)3
Slauga ir akušerija (G08)9
Veterinarijos mokslai (H)1
Žemės ūkio mokslai (I)67
Sportas (R)0
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)483
Humanitariniai mokslai (N)27
Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)13
Socialinis darbas (J04) Visuomenės saugumas (J08)61
Politikos mokslai (J02)6
Teisė (K)2
Verslo ir viešoji vadyba (L)2
Vaikystės pedagogika5
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

0
Mokomojo dalyko pedagogika1
Vaikystės pedagogika (6121MX054)6
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040)8
Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)6
Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10)0
Šokis (P06)0
Keramika (6121PX018)0
Grafika (6121PX015)0
Monumentalioji dailė  (6121PX021)0
Skulptūra (6121PX023)0
Stiklas (6121PX024)0
Scenografija (6121PX022)0
Taikomoji grafika (6121PX025)0
Taikomoji tekstilė (6121PX027)2
Tapyba (6121PX028)0
Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)2
Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)1
Dizainas (6121PX013)3
Grafinis dizainas (6121PX016)0
Kostiumų dizainas (6121PX019)0
Interjero dizainas (6121PX017)0
Muzikos atlikimas (6121PX010)2
Kompozicija (6121PX002)0
Muzikos teorija ir kritika (6121PX005)0
Atlikimo menas (6121PX039)0
Atlikimo menas (6121PX031)0
Teatro menas (6121PX004)0
Kino menas (6121PX008)0
Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)0
Režisūra (6121PX044)0
Fotografija ir medijos menas (6121PX014)0
Naujųjų medijų menas (6121PX034)0
Animacija (6121PX011)2
Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)0

Iš viso

880
Koleginės studijos
Informatikos mokslai (B), Fiziniai mokslai (C), Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)3 682
Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis)65
Burnos priežiūra (G03)6
Slauga ir akušerija (G08)376
Kosmetologija (G10)15
Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I)276
Socialiniai mokslai (J)260
Verslo ir viešoji vadyba (L)178
Humanitariniai mokslai (N)15
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007)12
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013)6
Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002),Vaikystės pedagogika (6531MX006)0
Vaikystės pedagogika (6531MX010)17
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Pradinio ugdymo pedagogika0
Dailė (P01), Medijų menas (P07), Meno objektų restauravimas (P08)1
Dizainas (P02)0
Muzika (P03), Teatras (P04)0

Iš viso

4 909

IŠ VISO

5 789

 

Studijų krypčių grupė

Likusių laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietų skaičius

Universitetinės studijos

U1 Humanitariniai mokslai (N), Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L)12

Iš viso

12

Koleginės studijos

K1 Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L)93
K2 Menai (P)0

Iš viso

93

IŠ VISO

105

 

Rugpjūčio 13 d. prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kuriame stojantieji galės pretenduoti į likusias 880 laisvų valstybės finansuojamų vietų ir 12 studijų stipendijų universitetinėse studijose, 4909 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 93 studijų stipendijas koleginėse studijose.

Papildomame priėmime stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Jame galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Papildomame priėmime asmuo, sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavęs studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915