Studijų krypčių grupėLikusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) studijų vietų skaičius
Universitetinės studijos
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C)88
Informatikos mokslai (B)113
Gyvybės mokslai (D)26
Medicina (G01), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06)14
Odontologija (G02)3
Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)9
Slauga ir akušerija (G08)15
Veterinarijos mokslai (H)8
Žemės ūkio mokslai (I)70
Sportas (R)8
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)505
Humanitariniai mokslai (N)90
Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)59
Socialinis darbas (J04) Visuomenės saugumas (J08)64
Politikos mokslai (J02)21
Teisė (K)22
Verslo ir viešoji vadyba (L)20
Vaikystės pedagogika5
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

2
Mokomojo dalyko pedagogika1
Vaikystės pedagogika (6121MX054)6
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040)8
Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)6
Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10)4
Šokis (P06)1
Keramika (6121PX018)0
Grafika (6121PX015)0
Monumentalioji dailė  (6121PX021)1
Skulptūra (6121PX023)0
Stiklas (6121PX024)0
Scenografija (6121PX022)0
Taikomoji grafika (6121PX025)0
Taikomoji tekstilė (6121PX027)2
Tapyba (6121PX028)1
Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)2
Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)1
Dizainas (6121PX013)3
Grafinis dizainas (6121PX016)2
Kostiumų dizainas (6121PX019)0
Interjero dizainas (6121PX017)2
Muzikos atlikimas (6121PX010)3
Kompozicija (6121PX002)0
Muzikos teorija ir kritika (6121PX005)0
Atlikimo menas (6121PX039)0
Atlikimo menas (6121PX031)1
Teatro menas (6121PX004)0
Kino menas (6121PX008)0
Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)1
Režisūra (6121PX044)0
Fotografija ir medijos menas (6121PX014)1
Naujųjų medijų menas (6121PX034)0
Animacija (6121PX011)2
Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)0

Iš viso

1190

Koleginės studijos

Informatikos mokslai (B), Fiziniai mokslai (C), Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)3722
Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis)77
Burnos priežiūra (G03)13
Slauga ir akušerija (G08)385
Kosmetologija (G10)32
Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I)283
Socialiniai mokslai (J)276
Verslo ir viešoji vadyba (L)230
Humanitariniai mokslai (N)28
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007)13
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013)6
Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002),Vaikystės pedagogika (6531MX006)4
Vaikystės pedagogika (6531MX010)17
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Pradinio ugdymo pedagogika1
Dailė (P01), Medijų menas (P07), Meno objektų restauravimas (P08)1
Dizainas (P02)4
Muzika (P03), Teatras (P04)0
Iš viso5092
IŠ VISO6282

 

Studijų krypčių grupėLikusių laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietų skaičius
Universitetinės studijos
U1 Humanitariniai mokslai (N), Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L)37

Iš viso

37

Koleginės studijos

K1 Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L)94
K2 Menai (P)0
Iš viso94
IŠ VISO131

 

Šiandien, rugpjūčio 1 d., nuo 12 val. prasideda antrasis pagrindinio priėmimo etapas. Pageidaujantys jame dalyvauti gali pretenduoti į likusias 1190 laisvų valstybės finansuojamų vietų ir 37 studijų stipendijas universitetinėse studijose, 5092 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 94 studijų stipendijas koleginėse studijose.

Norintys dalyvauti antrajame etape savo ketinimą turi pažymėti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Antrajame etape galioja tas pats įregistruotas prašymas, todėl jame gali dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus registravo pirmajame etape.

Šiame etape stojantieji gali atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.

Antrajame etape stojantieji gali pretenduoti:

  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos);
  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu negavo jokio kvietimo;
  • tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja mokykla.