Stojančiųjų prioritetai.

Pirmojo etapo metu 64 proc. stojančiųjų (2018 m. – 57 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 36 proc. (2018 m. – 43 proc.) – kolegijų. Pirmojo etapo metu 66,5 proc. stojančiųjų į universitetus buvo tų pačių metų abiturientai (2018 m. – 65,3 proc.), kolegijų sektoriuje jų mažiau – tik 33,5 proc. (2018 m. – 34,7 proc.).

Tiek universitetų, tiek kolegijų sektoriuose trauka į atskiras studijų sritis kinta. Praėjusiais metais atrodė, kad universitetuose stojančiųjų trauka į socialinius mokslus pernai stabilizavosi, tačiau ji šiemet gerokai išaugo, taip pat ji didėja ir kolegijų sektoriuje, ypač į valstybės nefinansuojamas vietas (6 pav.). Šiemet universitetuose socialinius mokslus rinkosi 38,5 proc. stojančiųjų (2018 m. – 35,3 proc.), kolegijose – 41,7 proc. (2018 m. – 41,4 proc.). Deja, stojančiųjų į su informacinėmis technologijomis, matematika susijusias studijas tėra 13,4 proc., pernai – 14,2 proc. (6 pav.). Universitetuose ir kolegijose pagal pirmąjį prioritetą biomedicinos mokslai yra gerokai populiaresni už technologijos mokslus, pastaruosius besirenkančiųjų sparčiai mažėja abiejuose sektoriuose: universitetuose biomedicinos mokslus renkasi apie 23,3 proc., kolegijose – apie 25,2 proc., o technologijos mokslus universitetuose – jau tik 10,4 proc. (2018 m. – 10,5 proc.), kolegijose – 20,4 proc. (2018 m. – 20,8 proc.). Trauka į meno sritį stabili, universitetų sektoriuje siekia 6 proc. (2018 m. – 6,2 proc.), kolegijų – 3,9 proc. (2018 m. – 3,7 proc.).

Pagal naująją studijų klasifikaciją studijų sritis keičia studijų krypčių grupės. 1 lentelėje pateiktas šiais ir praėjusiais metais stebėtas stojančiųjų pirmojo pageidavimo pasiskirstymas pagal studijų kryptis. Universitetų sektoriuje populiariausia socialinių mokslų grupė, kolegijų – verslo ir viešosios vadybos grupė.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

6 pav. Stojančiųjų prioritetai pagal studijų sritis

 

1 lentelė. Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis2019 m.2018 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai1,620,231,680,13
Gyvybės mokslai2,552,82
Humanitariniai mokslai8,321,279,961,18
Informatikos mokslai10,27,3411,087,8
Inžinerijos mokslai9,3917,369,2617,28
Matematikos mokslai1,61,41
Menai6,023,936,223,67
Socialiniai mokslai18,838,3815,46,88
Sportas2,261,77
Sveikatos mokslai15,6223,0416,3123,18
Technologijų mokslai1,053,031,243,49
Teisė4,71,755,461,89
Ugdymo mokslai2,383,222,513,7
Verslo ir viešoji vadyba12,628,3211,9528,95
Veterinarijos mokslai1,160,871,370,87
Žemės ūkio mokslai1,691,261,560,98