LT EN

Populiariausiųjų programų dešimtukai palyginti su 2017 m. pakito nedaug. Universitetų visų finansavimo formų dešimtuke pirmųjų pozicijų neapleidžia Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete ir Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Dešimtuke yra net 5 Vilniaus universiteto studijų programos, po dvi programas atiteko Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus Gedimino technikos universitetams, po vieną – Kauno technologijos ir Lietuvos sporto universitetams (4 lentelė).

Kolegijų sektoriuje pagal visas finansavimo formas 5 pozicijas dvyliktuke užėmė Socialinių mokslų kolegija, po 3 – Vilniaus ir Kauno technikos kolegijos, vieną – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Pirmoji vieta atiteko Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo programai (4 lentelė)

Valstybės finansuojamų vietų dešimtuko lyderis – Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programa (5 lentelė). Net šešias vietas dešimtuke užima Vilniaus universiteto programos, dvi –Vilniaus Gedimino technikos universiteto programos, vieną – Lietuvos sveikatos mokslų Medicinos programa. 4 dešimtuko programos priklauso informacinių technologijų kryptims, dvi – medicinai.

Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos, surinkusios vienodą skaičių studentų. Kolegijose stojantieji nemažai studijų sutarčių pasirašė ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykdomoje Transporto logistikos programoje (5 lentelė).

 4 lentelė. Didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 328
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 307
3 Vilniaus universitetas Teisė 251
4 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 196
5 Vilniaus universitetas Medicina 183
5 Vilniaus universitetas Ekonomika 183
6 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 167
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 156
8 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 146
9 Vilniaus universitetas Programų sistemos 134
10 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 124
Kolegijos
1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 255
2 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 228
3 Vilniaus kolegija Programų sistemos 222
4 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 190
5 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 175
6 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 172
7 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 150
7 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 150
8 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 147
9 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 143
10 Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 118
10 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 118

Duomenų šaltinis LAMA BPO

 5 lentelė. Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 306
2 Vilniaus universitetas Teisė 153
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 150
4 Vilniaus universitetas Medicina 140
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 136
6 Vilniaus universitetas Ekonomika 135
7 Vilniaus universitetas Programų sistemos 130
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 116
9 Vilniaus universitetas Psichologija 111
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 106
Kolegijos
1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 170
1 Vilniaus kolegija Programų sistemos 170
2 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 91
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 83
4 Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 81
5 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 78
5 Kauno kolegija Multimedijos technologija 78
6 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 77
7 Alytaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 76
8 Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 74
9 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 73
10 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 69

Duomenų šaltinis LAMA BPO