2017 m. birželio 1 d. prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kuriame šiemet dalyvauja 19 universitetų ir 21 kolegija. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 19 d. 17 val. Kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 24 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu.

Norintieji stoti į ugdymo studijų programas ar menus, savo prašymus turi registruoti per pirmąsias dvi birželio savaites. Įtraukus šias studijų  programas į savo prašymą sistema priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus.

Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (I ir II etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas, kuris šiais metais organizuojamas vėliau negu įprasta. Viso pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio, bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą.

Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti universitete ar kolegijoje – arba valstybės finansuojamoje vietoje, arba nefinansuojamoje vietoje su arba be studijų stipendijos, labai svarbu teisingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus.

Svarbu nepamiršti iki liepos 19 d. 17 val. savarankiškai įsikelti brandos atestato duomenis į savo prašymą. Šiuos duomenis stojantieji galės įsikelti tik tada, kai mokykloje bus parengti brandos atestatai. Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais siunčiami pranešimai apie duomenų neatitikimą ir prašoma patikslinti informaciją, papildomi pranešimai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija, tad informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį reikėtų užpildyti itin atidžiai.

Kaip ir kasmet, stojantiesiems skiriami papildomi balai už 11-oje arba 12-oje klasėje laimėtas I, II, III vietas tarptautinėse ir Lietuvos mokinių olimpiadose bei konkursuose. Nuo šių metų papildomą pusę balo galės gauti ir baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą.

Visas prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą.

Vaizdo medžiagą, kaip pildyti prašymą informacinėje sistemoje, galite rasti LAMA BPO tinklalapyje:

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915