Vakar prasidėjo motyvacijos vertinimai stojantiems į ugdymo mokslų studijų programas. Juose pretenduoja dalyvauti daugiau kaip 900 asmenų. Šie metai pirmieji, kai už teigiamai įvertintą motyvaciją papildomų balų nebebus skiriama. Visgi norintys stoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, motyvacijos vertinimas yra privalomas.

Motyvacijos įvertinimas susideda iš dviejų dalių – apklausos raštu ir pokalbio. Motyvacijos vertinimo komisijos pirmininkės Agnės Juškevičienės teigimu, tai sudarys visapusiškas galimybes įvertinti stojančiojo profesinės veiklos pasirinkimo motyvus, siejamus su turima patirtimi, savo asmeninėmis savybėmis, vertybinėmis nuostatomis.

„Taip pat bus siekiama identifikuoti ne tik pedagoginės veiklos visuomeninės svarbos suvokimą, bet ir autentišką kiekvieno stojančiojo indėlį, humaniškąją poziciją, socialinį interesą, pasiryžimą dirbti su ugdytiniais. Kita vertus, tiek apklausos raštu ar pokalbio metu bus įvertinama stojančiojo kalbinės raiškos kultūra, gebėjimas bendrauti“, – pasakoja A. Juškevičienė.

Pirmąją motyvacijos vertinimo dieną dalyvavo apie 460 stojančiųjų. Vilniuje motyvacijos vertinimui registravosi 246, Kaune – 145, Šiauliuose – 70 stojančiųjų. Paklausta, kuo turi pasižymėti būsimieji pedagogai, A. Juškevičienė sako, kad visų pirmą, jie turi norėti dirbti šį darbą.

„Svarbu, kad stojantysis būtų tvirtai apsisprendęs tapti pedagogu, išskiriant ne tik šios profesijos visuomeninę svarbą, bet tuo pačiu įžvelgiant ir savo individualią atsakomybę, siekiant spręsti su švietimu susijusias problemas, dalintis žiniomis su kitais, padėti šalia esančiam augti ir būti žmogumi, taip pripažįstant kiekvieno asmens individualumą“, – kalba A. Juškevičienė.

Motyvuotiems stojantiesiems šis etapas nėra sudėtingas. Štai pirmąją dieną motyvacijos vertinime dalyvavusios Karolina ir Nijolė sako, kad klausimai nors ir nebuvo sudėtingi, tačiau galvą pasukti tikrai reikėjo. Abi merginos tvirtai žino, kad pedagogika yra tas kelias, kuriuo jos nori eiti.

Tiek Karolina, tiek Nijolė yra baigusios auklės mokymo programą profesinėje mokymo įstaigoje. Šiuo metu abi dirba vaikų darželyje auklėtojos padėjėjomis. Karolina tikina, kad dabar didžiausias jos noras – dirbti auklėtoja, tad turi baigti mokslus aukštojoje mokykloje. „Baigus profesinę mokyklą aš galiu dirbti tik auklėtojos padėjėja, o aš norėčiau būti auklėtoja“, – sako Karolina.

Į savo prašymą stojančioji įrašė vienintelę studijų programą – Vaikystės pedagogiką. Paklausta, kaip jai sekasi ir ar patinka dirbti šį darbą, mergina šypteli: „Patinka, todėl ir noriu tęsti mokslus“.

Nijolė pirmuoju pageidavimu savo prašyme nurodė Vaikystės pedagogiką, antruoju – Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Kaip pati sako, baigusi mokyklą norėjo pasitikrinti ar tai tikrai tas kelias, kuriuo ji nori eiti, tad iš pradžių pasirinko auklės profesiją vienoje profesinio mokymo įtaigoje.

„Nenėriau stačia galvą į aukštąjį mokslą, kad suprasčiau ar tai yra darbas, kurį noriu dirbti, ar turiu kantrybės su vaikais, ar man patinka, ar jaučiu pasitenkinimą darbu. Man tas kelias buvo priimtinas, man jis patiko ir dabar noriu įgyti aukštąjį išsilavinimą“, – tikina mergina.

Darbas su vaikais merginas žavi ir kelia geras emocijas ir nors jis ne visada lengvas, jos su užduotimis susitvarko puikiai. „Jei nutinka kokia nors problema, man patinka ją spręsti, man patinka, kad aš galiu būti tas ramstis į kurį kreipiasi vaikas ir aš galiu prisidėti prie jo gerovės. Juk mano tikslas yra užtikrinti, kad jis būtų laimingas“, – sako pašnekovė.

Anot pašnekovių, šiuolaikinis pedagogas pirmiausia turi būti kūrybiškas. „Jeigu vaikui neįdomu, tau pačiam nedomu, niekam neįdomu, tai kokia prasmė tokį darbą dirbti? Turi būti atsakingas, kad užtikrintum vaiko sveikatą, jo gerovę ir, žinoma, turi mylėti vaikus, norėti pasiekti kažko daugiau“, – vardija merginos.

Ugdymo mokslų studijų programas į savo prašymą galima įtraukti ne vėliau kaip 24 val. iki prasidedant motyvacijos vertinimui, tad dar galima suspėti užsiregistruoti į jį pagrindinio priėmimo metu. Motyvacijos vertinimas dar kartą vyks ir papildomame priėmime rugpjūčio 14 dieną.

Atvykę laikyti motyvacijos vertinimo, stojantieji turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu iki liepos 10 dienos. Motyvacijos vertinimą praėjusiems stojantiesiems elektroniniu paštu bus išsiųsti ir pažymėjimai apie jų teigiamą motyvaciją.

Užsiregistravus ir neatvykus laikyti motyvacijos vertinimo stojantysis negali dalyvauti konkurse į ugdymo mokslų pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915