Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d. 15 val. stojantieji galės registruoti savo prašymus dalyvauti papildomame priėmime į universitetus ir kolegijas. Jame stojantieji galės pretenduoti į likusias 892 laisvas vietas universitetuose ir 5 002 laisvas vietas kolegijose.

Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Pretenduojantys studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose motyvacijos vertinimą šiame etape galės praeiti rugpjūčio 16 d. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose (žr. http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2018/08/Motyvacijos-vertinimo-tvarkara%C5%A1tis-1.pdf ). Stojamieji egzaminai į meno ir meno pedagogikos studijas per papildomą priėmimą neorganizuojami, todėl į jas gali pretenduoti tik jau išlaikiusieji stojamuosius egzaminus.

Papildomame priėmime asmuo, sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavęs studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją).

Kvietimai studijuoti ir kita svarbi informacija stojantiesiems bus siunčiami elektroniniu paštu rugpjūčio 21 d. iki 12 valandos. Juos stojantieji taip pat galės matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros. Sutartys su pakviestaisiais studijuoti universitetuose ir kolegijose bus sudaromos nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 23 d. 17 val. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915