Nuo šiandien, rugpjūčio 12 d., iki rugpjūčio 15 d. stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas galės registruoti prašymus ir dalyvauti papildomame priėmime. Jame galima pretenduoti į likusias 907 laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas ar studijų stipendijas universitetuose ir 1 133 – kolegijose.

Papildomame priėmime gali dalyvauti tiek registravę savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pagrindinio priėmimo metu, tiek jo neregistravę asmenys. Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Jau turintys pasirašytas sutartis valstybės finansuojamose studijų vietose ar gavę studijų stipendiją papildomame priėmime prašymus galės teikti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą ar studijų stipendiją.

Rugpjūčio 13–14 d. vyks stojamieji egzaminai į kai kurias meno ir meno pedagogikos studijas, o rugpjūčio 14 d. motyvacijos vertinimas pretenduojantiems stoti į ugdymo mokslus. Į savo prašymą įtraukus šias studijų programas sistema automatiškai priskirs stojamuosius egzaminus arba motyvacijos vertinimą. Skiltyje „Stojamieji egzaminai“ stojantieji gali matyti jų tvarkaraščius. Užsiregistruoti jiems reikia iš pateiktų alternatyvų pasirinkant egzamino ar motyvacijos vertinimo laiką ir vietą.

Atvykę laikyti stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo stojantieji turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).

Papildomo priėmimo kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugpjūčio 20 d. iki 12 valandos. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros. Studijų sutarčių sudarymas su aukštosiomis mokyklomis vyks nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 22 d. 17 val. Stojančiųjų patogumui kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ .

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt