2021 m. bendrojo priėmimo datos

Pagrindinis priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2021-06-01 – 2021-08-05 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2021-08-09 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2021-08-10 8 val. – 2021-08-12 15 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2021-08-09 15 val. – 2021-08-12 15 val.

 

Papildomas priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2021-08-13 – 2021-08-16
Kvietimo studijuoti paskelbimas2021-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2021-08-21 8 val. – 2021-08-23
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2021-08-20 15 val. – 2021-08-23

 

Pavasario stojamųjų egzaminų sesijaNuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2021-03-01 – 2021-03-31
Stojamųjų egzaminų sesija*Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose2021-06-14 – 2021-08-02
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2021-06-14 – 2021-08-02
Rezultatų paskelbimasIki 2021-08-04
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimasNuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu

2021-06-08 – 2021-08-03

2021-08-14–2021-08-16

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Bendrojo priėmimo datos spausdinimui