Įstojusieji į universitetus sudarė 10 803 studijų sutartis (2017 m. – 11 413), iš kurių 7 125 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2017 m. – 7 622). Su kolegijomis pasirašytos 10 002 sutartys (2017 m. – 10 035), iš kurių 4 987 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2017 m. – 6 264) (3 lentelė, 11–14 pav.).

Švietimo ir mokslo ministro nustatyti minimalieji rodikliai, visų pirma, reikalavimas išlaikyti matematikos VBE ne mažesniu kaip 25 balų įvertinimu, ir mažiausias konkursinis balas valstybės finansuojamoms vietoms užimti (į universitetus – 3,6, į kolegijas – 2), kurį didžioji dalis universitetų ir didžioji dalis kolegijų taikė ir valstybės nefinansuojamoms vietoms, universitetų sektoriui didelės įtakos neturėjo, bet kolegijų sektoriuje labai pakeitė vietų struktūrą. Studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 8 693 sutartys (2017 m. – 7 562): universitetuose – 3 678 (2017 m. – 3 791), kolegijose – 5 015 (2017 m. – 3 771). Toks pokytis paaiškintinas tuo, didelė dalis neįveikusiųjų universitetų slenksčio pasirinko kolegijas, čia mokančiųjų už studijas priimta gerokai daugiau negu bet kuriais kitais metais. Tačiau į valstybės finansuojamas vietas kolegijos priėmė 20 proc. mažiau studentų negu praėjusiais metais, šiame sektoriuje liko net 4 500 nepanaudotų studijų krepšelių (2017 m. – 783). Tiesa, kolegijoms skirtų valstybės finansuojamų vietų buvo padidinta daugiau kaip pustrečio tūkstančio. Nors universitetų sektoriuje valstybės finansuojamų vietų skaičius šiemet buvo padidintas tik per pora šimtų vietų, ir šiame sektoriuje liko 830 valstybės finansuojamų vietų. Nederant skiriamų ir užimamų valstybės finansuojamų vietų skaičiams, valstybei teks pergalvoti tiek vietų skyrimo, tiek reikalavimų politiką, o, kita vertus, išjudinti bendrojo ugdymo sektorių, nes per didelis skaičius abiturientų nėra pasirengęs studijoms aukštosiose mokyklose, visų pirma, inžinerijos ir informatikos mokslams.

11 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

12 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų sritis universitetuose

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

13 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų sritis kolegijose

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

a)

b)

14 pav. Priimtųjų studijuoti pasiskirstymas pagal studijų sritis ir finansavimo pobūdį

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Lietuvos aukštosiose mokyklose moterų studijuoja daugiau, negu vyrų. 2018 m. 56 proc. pirmakursių bus moterys, universitetuose ir kolegijose moterų ir vyrų santykiniai skaičiai panašūs. Į kolegijas įstoja daugiau vyresnio amžiaus asmenų negu universitetuose (15 pav.). Vyriausio pirmakursio amžius šiais metais sieks 75 m.

Šiemet studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose siekė 323 užsienio lietuviai bei užsienyje vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys (pernai – 264). Konkursus laimėjo ir sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 154 asmenys (pernai – 143). Daugiausia jų atvyko iš Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos. 37 iš jų pasirinko Vilniaus universiteto, 22 – Vilniaus kolegijos, 18 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programas.

Šiais metais priimtų studentų vienose aukštosiose mokyklose juntamai didėjo, kitose – mažėjo (3 lentelė). Universitetų sektoriuje absoliutiniai studentų skaičiai gerokai šoktelėjo Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Mykolo Romerio universitetuose, tiesa, pastarajame priimta per pusantro šimto studentų, kurių konkursinis balas tesiekia 3-3,6. Mažiau nei praėjusiais metais studentų surinko universitetai, turintys didesnį skaičių inžinerijos ir technologijos mokslų studijų programų (KTU, VGTU, KU). KU atsigavimą dar stabdo per didelė programų pasiūla. Mažiau studentų turės ASU, gerokai apkarpęs savo programų pasiūlą prieš jungiantis su Vytauto Didžiojo universitetu.

15 pav. Priimtųjų studijuoti pasiskirstymas pagal lytį ir amžių

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Pastebimai ūgtelėjo Alytaus ir Panevėžio kolegijos priimtųjų skaičius. Gana didelis Socialinių mokslų kolegijos studentų skaičiaus augimas nemaža dalimi pasiektas nuleidus mažiausią konkursinio balo reikšmę iki 1. Panašios taktikos laikėsi ir Kolpingo kolegija (2 lentelė).

3 lentelė. Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusVnf pokytis, proc.Bendras pokytis, proc.
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.
Universitetai 
Aleksandro Stulginskio universitetas93187-50,3%6780-16,3%-40,1%
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00322339,1%39,1%
Europos humanitarinis universitetas01
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5258-10,3%00-10,3%
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas1231184,2%58100-42,0%-17,0%
Kauno technologijos universitetas1 3321 596-16,5%195316-38,3%-20,1%
Kazimiero Simonavičiaus universitetas01-100,0%59-44,4%-50,0%
Klaipėdos universitetas133139-4,3%145168-13,7%-9,4%
LCC tarptautinis universitetas6450,0%0050,0%
Lietuvos edukologijos universitetas111-100,0%124-100,0%-100,0%
Lietuvos muzikos ir teatro akademija127137-7,3%25250,0%-6,2%
Lietuvos sporto universitetas71701,4%27524114,1%11,3%
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas48243610,6%493615-19,8%-7,2%
Mykolo Romerio universitetas9298-6,1%45030149,5%35,8%
Šiaulių universitetas40400,0%794671,7%38,4%
Vilniaus dailės akademija2342244,5%826330,2%10,1%
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0981 322-16,9%265373-29,0%-19,6%
Vilniaus universitetas2 6962 6063,5%1 05890017,6%7,1%
Vytauto Didžiojo universitetas54547415,0%4464079,6%12,5%

Iš viso universitetuose

7 1247 621-6,5%3 6763 791-3,0%-5,4%
Kolegijos 
Alytaus kolegija1669869,4%4062-35,5%28,8%
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla038-100,0%-100,0%
Kauno kolegija11241425-21,1%84358943,1%-2,3%
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija155163-4,9%4165-36,9%-14,0%
Kauno technikos kolegija323476-32,1%239118102,5%-5,4%
Klaipėdos valstybinė kolegija430544-21,0%37834310,2%-8,9%
Kolpingo kolegija00605215,4%15,4%
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla105174-39,7%635221,2%-25,7%
Lietuvos verslo kolegija33330,0%1016360,3%39,6%
Marijampolės kolegija7885-8,2%4270-40,0%-22,6%
Panevėžio kolegija1751740,6%1949898,0%35,7%
Socialinių mokslų kolegija001 29381957,9%57,9%
Šiaulių valstybinė kolegija245308-20,5%14912717,3%-9,4%
Šv. Ignaco Lojolos kolegija4568-33,8%5058-13,8%-24,6%
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla2326-11,5%5561-9,8%-10,3%
Utenos kolegija139150-7,3%18514924,2%8,4%
Vilniaus dizaino kolegija31303,3%654932,7%21,5%
Vilniaus kolegija1 4711 855-20,7%95964748,2%-2,9%
Vilniaus kooperacijos kolegija16-100,0%26-100,0%-100,0%
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija432607-28,8%2022020,0%-21,6%
Vilniaus verslo kolegija1232-62,5%5680-30,0%-39,3%
Iš viso kolegijose4 9876 264-20,4%5 0153 76833,1%-0,3%
IŠ VISO12 11113 885-12,8%8 6917 55915,0%-3,0%

Duomenų šaltinis LAMA BPO