Inžinerija ir technologijos (be informatikos inžinerijos)

Verslo sektorius greta informacinių technologijų specialistų bene labiausiai laukia gerai parengto ir gausaus būrio inžinerijos ir technologijos studijų programų absolventų, tačiau nepaisant to, kad valstybė vietų skaičių šioms studijų krypčių grupėms didina, ypač kolegijų sektoriuje, tačiau jų pradeda studijuoti vis mažiau (16 pav.). Konkurso šiose grupėse neliko, pakanka įveikti mažiausio konkursinio balo ir minimalių rodiklių slenkstį. Vidutinis balas universitetinėse studijose šiemet ir pernai siekė 5,6, kolegijose – 3,38 (pernai – 3,11).  Kolegijų sektoriuje šiemet net per visus tris priėmimo etapus taip ir liko nepanaudotų 3,5 tūkst. valstybės finansuojamų vietų (kartu su informatikos programomis). Čia jau netenka prasmės šią krypčių grupę skaidyti į kryptis, nes jos jau nekonkuruoja viena su kita.

Stebima tendencija itin grėsminga, nes valstybė neparengs pamainos su gamyba susietiems ekonominiams sektoriams ir mažins investicijų Lietuvoje galimybes.

16 pav. Priimtųjų į inžinerijos ir technologijų studijų krypčių grupių programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

IT specialistų rengimas.

Kasmet vis daugiau skatinama stoti į su informacinėmis technologijomis susijusias studijų programas, skiriama daugiau valstybės finansuojamų vietų (vien universitetams skirta daugiau kaip 1,3 tūkst. valstybės finansuojamų vietų). Nors vidutinis priimtųjų balas universitetų ir kolegijų sektoriuose stabilus (universitetuose – 6,54, kolegijose – 3 ,74, šios krypčių grupės stojančiųjų potencialas taip pat išsisėmė (17 pav.). Tą rodo ir informacinių technologijų VBE pasirinkimo tendencijos, ir priimtųjų skaičiai.

17 pav. Priimtųjų į IT krypčių studijų programas raida

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Elektra ir elektronika

Jau priėmimo metu matant nesusidarantį konkursą elektros ir elektronikos grupėje, ji buvo sugrąžinta į bendrąją inžinerijos ir technologijos mokslų studijų krypčių grupę. Šiemet studentų į elektros ir elektronikos programas priimta penktadaliu mažiau, priežastis ta pati – nėra stojančiųjų (18 pav.).

18 pav. Priimtųjų į elektros ir elektronikos krypčių programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Aeronautika

Aktyvi reklama, aeronautikos patrauklumas jaunų žmonių gretose, didžiulės šios krypties perspektyvos vis dar traukia stojančiuosius (19 pav.). Bet potencialas jau ir čia išnaudotas. Vidutinis balas universitetų programose sumažėjo iki 5,94 (2017 m. – 6,3), kolegijose vidutinis balas šiemet sudarė 3,37 (2017 m. – 3,3).

19 pav. Priimtųjų į aeronautikos krypties programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Žemės ūkis

Priimtųjų į žemės ūkio mokslų studijas skaičius kasmet mažėja. Valstybės užsakymo mažinimas čia jau neturi įtakos, nes konkurso nesusidaro, lieka neužimtų vietų (universitetuose šiemet – 63). Šioje grupėje ne mažesnio kaip 3,6 konkursinio balo įvedimas ir aukštesni minimalūs rodikliai gerokai praretino stojančiųjų srautą (20 pav.). Tačiau pasiektas kitas geras rezultatas – šios krypčių grupės vidutinis konkursinis balas Aleksandro Stulginskio universitete išaugo iki 5,29, kai pernai siekė 4,83, o 2016 m. – 4,06. Kolegijose balas ūgtelėjo iki 3,79 (2017 m. – 2,89).

20 pav. Priimtųjų į žemės ūkio krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Politikos mokslai

Politikos mokslus renkasi gana stiprus stojančiųjų kontingentas, tačiau jis jau praktiškai nebeauga (21 pav.). Mažėja ir vidutinio balo reikšmė, ji nusileido iki 6,9 (2017 m. – 7,78).

21 pav. Priimtųjų į politikos mokslų krypties programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Menai

Menų studijų krypčių grupėje nuo 2017 m. atsisakyta studijų krepšelio modelio, išskyrus architektūros studijas. Kvotos buvo paskirtos atskiroms studijų programoms. Tai suvienodino stojančiųjų į tą pačią studijų programą galimybes, tačiau uždarė galimybę migruoti tarp programų, nors paklausa formuojant valstybės užsakymą šiemet atspėta neblogai, liko nepanaudotos tik 4 valstybės finansuojamos vietos (universitetų sektoriuje). Priimtųjų skaičiaus kaita, palyginti su kitomis studijų kryptimis, menų studijose nedidelė, nors universitetų sektoriuje šiemet stebimas 6 proc. padidėjimas (22 pav.). Vidutinis balas universitetų sektoriuje siekė 7,51 (pernai – 7,18), kolegijų sektoriuje – 6,88 (2017 m. – 6,78).

22 pav. Priimtųjų į menų krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Priėmimas į pedagogus rengiančias studijų  programas.

Pastaraisiais metais ugdymo mokslų krypčių grupės studijų programos studentų surenka nelengvai ir netolygiai. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos programos studentų surinko nesunkiai, bet gamtamokslinis ugdymas, kuriame rengiami matematikos, informatikos ir gamtos mokslų mokytojai, abiturientų netraukia. Ko gera, šis baras labiau tinka profesinių studijų programoms, į kurias stojama jau po bakalauro studijų ir ten konkursas susidaro.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, šiemet užsiregistravo 1 204 asmenys. Teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, gavo 696 jame dalyvavusieji asmenys (2017 m. – 592). Studijuoti ugdymo studijų programose pasirašyta 651 studijų sutartis (2017 m. – 637).

Universitetai į šias studijas šiemet priėmė 305 studentus (2017 m. – 378, 2016 m. – 625) (22 pav.). Kolegijų sektoriuje į švietimo ir ugdymo krypčių grupę priimti 346 studentai (2017 m. –259) (23 pav.).

Vidutinis priimtųjų balas universitetuose šiais metais gerokai paaugo ir siekė 6,63 (pernai – 5,32), kolegijose – 4,48 (pernai – 3,96). Įvertinant, kad konkursinio balo sandaroje 1 ar 2 balus sudaro papildomi motyvacijos vertinimo balai, galima konstatuoti, kad vidutinis būsimų mokytojų pasirengimas dar nėra aukštas.

23 pav. Priimtųjų į ugdymo krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Šių metų priėmime studijų sutartis sudarė net 1 729 asmenys, šiais ar ankstesniais metais gavusieji bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą (2017 m. – 1 547) (24 pav.).

24 pav. Pasirašiusių studijų sutartis VBE šimtukininkų skaičius pagal aukštąsias mokyklas

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

 Studijų programos.

Universitetų ir kolegijų siūlomų priėmimui studijų programų nuosekliai mažėja nuo 2017 m. (25 pav.). 2018 m. stojantiesiems pasiūlytos 683 studijų programos (2017 m. – 768, 2016 m. – 837), per 40 programų atsisakyta jau priėmimo metu. Per 60 programų išliko nerentabiliomis ir priėmimo pabaigoje, priėmimas įvyko į 582 programas, 319  universitetinių ir 263 kolegines. Vis dėlto besidubliuojančių studijų programų dar daug. Pavyzdžiui, verslo kryptyje 11 universitetų turi 14 programų, 14 kolegijų – dar 24 programas. Vadybos kryptyje 9 universitetai turi 12 programų, 11 kolegijų – dar 20 programų.

25 pav. Studijų programų skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO