Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas metu sudaryta 10 411 sutarčių universitetuose (2018 m. – 10 644) ir 8 077 sutartys kolegijose (2018 m. – 9 142). Iš visų 18 488 sutarčių (2018 m. – 19 786) 11 893 sutartis sudarė šių metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai (2018 m. – 12 503), iš jų 7 644 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2018 m. – 6 961).

Šių metų abiturientai su universitetais sudarė 7 714 sutarčių (2018 m. – 8 001), iš kurių 5 306 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2018 m. – 5 379). Iš 4 179 šių metų abiturientų, studijų sutartis sudariusių kolegijose (2018 –  4 502), 2 338 studijuos valstybės finansuojamose vietose (2018 m. – 1 582). 1 392 šiųmečiai abiturientai yra gavę bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 398).

Stojančiųjų į universitetus prašymuose populiariausia buvo Socialinių mokslų studijų krypčių grupė, kurią rinkosi beveik 19 proc. asmenų. Kolegijose populiariausia Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, jos studijų programas pirmuoju prioritetu įtraukė per 28 proc. stojančiųjų.

Iš viso universitetuose pasirašytos 6 957 sutartys dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų (2018 m. – 7 003). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus universitete (2 799), Kauno technologijos universitete (1 169) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 082). Daugiausia studentų surinko Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete (285), Teisės (168) ir Politikos mokslų (141) studijų programos Vilniaus universitete.

Universitetiniame sektoriuje sudarytos 3 454 sutartys dėl valstybės nefinansuojamų studijų vietų (2018 m. – 3 641). Daugiausia jų – Vilniaus universitete (940), Vilniaus Gedimino technikos universitete (550), ir Vytauto Didžiojo universitete (535).

Norintys studijuoti kolegijose sudarė 4 432 sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų (2018 m. – 4 482). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus kolegijoje (1 526), Kauno kolegijoje (1 159) ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (300). Daugiausia šias sutartis sudariusių asmenų studijuos Tarptautinį verslą (165), Programų sistemas (120) ir Bendrosios praktikos slaugą (119) Vilniaus kolegijoje.

Kolegijose sudarytos 3 645 sutartys valstybės nefinansuojamose studijų vietose (2018 m. – 4 660). Gausiausia jų – Socialinių mokslų kolegijoje (1 390), Vilniaus kolegijoje (561) ir Kauno kolegijoje (496).

Susumavus valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, populiariausia tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos studijų programa, kurioje studijuos 307 asmenys. 298 sutartys sudarytos Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programoje, 250 – Vilniaus universiteto Teisės studijų programoje. Kolegijose daugiausia sutarčių sudaryta Socialinių mokslų kolegijoje dėl Estetinės kosmetologijos studijų programos (261), Vilniaus kolegijoje – Tarptautinio verslo (222) ir Bendrosios praktikos slaugos (190) studijų programų.

Rugpjūčio 12 d. prasideda papildomas priėmimas. Jame stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 15 d. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Pagrindinio priėmimo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius

Aukštoji mokyklaSudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)Pokytis, proc.

(vnf )

Bendras pokytis, proc.
2019 m.2018 m.2019 m.2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje0333166
Europos humanitarinis universitetas01-100-100
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija715237037
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas86120-28725629-10
Kauno technologijos universitetas1 1691 317-11172194-11-11
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1-10010510067
Klaipėdos universitetas116123-697139-30-19
LCC tarptautinis universitetas6-1000-100
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1381251050269225
Lietuvos sporto universitetas817016131250-48-34
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas416479-134764740-6
Mykolo Romerio universitetas1068919295422-30-22
Šiaulių universitetas4636282870-60-30
Vilniaus dailės akademija23822756584-23-3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0821 063255027510022
Vilniaus universitetas2 7992 66159401 096-140
Vytauto Didžiojo universitetas609634-45355183-1

Iš viso universitetuose

6 9577 003-13 4543 641-5-2

Kolegijos

Alytaus kolegija78129-403537-5-32
Kauno kolegija1 1591 04811496817-39-11
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1451103245411026
Kauno technikos kolegija267295-9106221-52-28
Klaipėdos valstybinė kolegija300390-23226366-38-30
Kolpingo kolegija070552727
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla7996-18645419-5
Lietuvos verslo kolegija2830-76194-35-28
Marijampolės kolegija5258-102336-36-20
Panevėžio kolegija104146-2954166-67-49
Socialinių mokslų kolegija01 3901 1292323
Šiaulių valstybinė kolegija187211-1190149-40-23
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6141493350-343
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla1320-351547-68-58
Utenos kolegija1131112106158-33-19
Vilniaus dizaino kolegija3031-34566-32-23
Vilniaus kolegija1 5261 37311561925-39-9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija290382-2462195-68-39
Vilniaus verslo kolegija11-10016354202151
Iš viso kolegijose4 4324 482-13 6454 660-22-12
IŠ VISO11 38911 485-17 0998 301-14-7

  Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos285
2Vilniaus universitetasTeisė168
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai141
4Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina130
5Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija127
6Vilniaus universitetasProgramų sistemos126
7Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas122
8Vilniaus universitetasMedicina119
9Vilniaus universitetasPsichologija103
10Vilniaus universitetasAnglų ir kita užsienio kalba92

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas165
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos120
3Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga119
4Vilniaus kolegijaReklamos vadyba90
5Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga87
6Kauno kolegijaMultimedijos technologija78
7Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika68
8Vilniaus kolegijaFinansai66
9Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas65
10Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene63

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina307
2Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos298
3Vilniaus universitetasTeisė250
4Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos181
5Vilniaus universitetasMedicina174
6Vilniaus universitetasPolitikos mokslai158
7Vilniaus universitetasVadyba142
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija132
9Vilniaus universitetasEkonomika128
10Vilniaus universitetasProgramų sistemos127

Kolegijos

1Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija261
2Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas222
3Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga190
4Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas165
5Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos154
6Vilniaus kolegijaProgramų sistemos153
7Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika151
8Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas120
9Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga115

10

Socialinių mokslų kolegijaTeisė109

 

Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis2019 m.2018 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai1,620,231,680,13
Gyvybės mokslai2,552,82
Humanitariniai mokslai8,321,279,961,18
Informatikos mokslai10,27,3411,087,8
Inžinerijos mokslai9,3917,369,2617,28
Matematikos mokslai1,61,41
Menai6,023,936,223,67
Socialiniai mokslai18,838,3815,46,88
Sportas2,261,77
Sveikatos mokslai15,6223,0416,3123,18
Technologijų mokslai1,053,031,243,49
Teisė4,71,755,461,89
Ugdymo mokslai2,383,222,513,7
Verslo ir viešoji vadyba12,628,3211,9528,95
Veterinarijos mokslai1,160,871,370,87
Žemės ūkio mokslai1,691,261,560,98

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt