Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų, reikalingų stojant į meno krypčių studijų programas, birželio pabaigoje ir liepos pradžioje atvyko 1 773 stojantieji (2018 m. – 1 574).  582 stojantieji (2018 m. – 536), į savo prašymą įtraukę ugdymo mokslų studijų programas, dalyvavo motyvacijos vertinime.

Bent vieną stojamąjį egzaminą išlaikė 1 714 asmenų (2018 m. – 1 463): 1 205 (2018 m. – 961) – į universitetines meno krypčių studijų programas, 741 (2018 m. – 502) – į kolegines. Šiemet stojantieji turėjo galimybę stojamuosius egzaminus laikyti ir anksčiau – kovo mėnesį vykusioje pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje. Joje teigiamus įvertinimus gavo 48 stojantieji.

536 asmenų (2018 m. – 509) motyvacija buvo įvertinta teigiamai. Asmenys, kurie studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose nuspręs vėliau, jau po pirmojo priėmimo etapo, motyvaciją galės pasitikrinti per papildomą priėmimą rugpjūčio 14 dieną.

Rezultatus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos, pranešimai išsiųsti ir el. paštu.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915