Ketinantys stoti į meno studijų krypčių studijų programas jau gali susipažinti su stojamųjų egzaminų datomis. Šiemet stojamųjų egzaminų sesija vyks nuo birželio 17 iki liepos 5 dienos.

Primename, kad pretenduojantiems į menų studijas universitetuose keičiasi konkursinio balo sandara. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti, o į konkursinį balą neskaičiuojami, kadangi juos 100 % pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas. Kolegijose, kaip ir pernai, 0,7 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.

Atkreipiame dėmesį, kad jaunuoliai, dalyvavę pavasario egzaminų sesijoje ir neišlaikę stojamojo egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės. Jie galės laikyti egzaminus ir pretenduoti tik į kitas menų studijų programas.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) į savo prašymą įtraukti meno studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios.

Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO tinklalapyje.