Stojantieji, pageidaujantys dalyvauti nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 16 d. 17 val. vyksiančiame papildomame priėmime, gali pretenduoti į likusias 1 519 laisvų studijų vietų. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Asmenys, kurie jau sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla, negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, ar nedalyvavo pagrindiniame priėmime, gali pretenduoti į 281 laisvą valstybės finansuojamą vietą ir 13 studijų stipendijų universitetinėse studijose, 1 108 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 117 studijų stipendijų koleginėse studijose. Tie, kurie pagrindinio priėmimo metu sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį arba gavo studijų stipendiją, gali pretenduoti  į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Pretenduosiantiems į ugdymo mokslų studijų programas rugpjūčio 16 d. yra numatyta galimybė dalyvauti motyvacijos vertinime, o Šiaulių universitete – tarties tikrinimo egzamine stojantiems į specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programas. Rugpjūčio 14 d. ir 16 d. organizuojami papildomi stojamieji egzaminai pretendentams į likusias laisvas dailės ir interjero restauravimo, keramikos, taikomosios keramikos, metalo meno ir juvelyrikos, skulptūros bei stiklo programų vietas.

Reikiama informacija stojančiajam teikiama LAMA BPO informacinėje sistemoje prašymo teikimo metu ir vėlesniuose pranešimuose.

Likusių laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius

Studijų krypčių grupėLikusių laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
Universitetinės studijos
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C)22
Informatikos mokslai (B)10
Gyvybės mokslai (D)12
Medicina (G01), Odontologija (G02), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06)3
Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Slauga ir akušerija (G08), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)16
Veterinarijos mokslai (H)5
Žemės ūkio mokslai (I)25
Sportas (R)2
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)55
Elektros inžinerija (E08), Elektronikos inžinerija (E09)3
Aeronautikos inžinerija (E14)0
Humanitariniai mokslai (N)23
Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)24
Socialinis darbas (J04), Visuomenės saugumas (J08)7
Politikos mokslai (J02)6
Teisė (K)7
Verslo ir viešoji vadyba (L)1
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6121MX023)13
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (6121MX044)2
Vaikystės pedagogika (6121MX054)2
Socialinė pedagogika (6121MX027)5
Psichologija (6121MX025)1
Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)1
Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10)0
Keramika (6121PX018)5
Grafika (6121PX015)0
Monumentalioji dailė (6121PX021)0
Skulptūra (6121PX023)9
Stiklas (6121PX024)2
Scenografija (6121PX022)0
Taikomoji grafika (6121PX025)0
Taikomoji keramika (6121PX026)4
Taikomoji tekstilė (6121PX027)0
Tapyba (6121PX028)0
Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)0
Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)7
Dizainas (6121PX013)0
Grafinis dizainas (6121PX016)0
Kostiumų dizainas (6121PX019)0
Interjero dizainas (6121PX017)1
Muzikos atlikimas (6121PX010)0
Kompozicija (6121PX002)1
Muzikinis folkloras (6121PX007)1
Muzikos teorija ir kritika (6121PX005)0
Atlikimo menas (6121PX039)0
Atlikimo menas (6121PX031)0
Teatro menas (6121PX004)0
Kino menas (6121PX008)0
Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)1
Lėlių ir objektų teatro režisūra (6121PX042)0
Šokis (6121PX009)0
Fotografija ir medijos menas (6121PX014)0
Naujųjų medijų menas (6121PX034)0
Animacija (6121PX011)0
Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)5
Iš viso281
Koleginės studijos
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C), Informatikos mokslai (B)63
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)608
Elektros inžinerija (E08), Elektronikos inžinerija (E09)103
Aeronautikos inžinerija (E14)3
Sveikatos mokslai (G)63
Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I)122
Socialiniai mokslai (J)31
Verslo ir viešoji vadyba (L)68
Humanitariniai mokslai (N)15
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007, 6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002, 6531MX008), Vaikystės pedagogika (6531MX006, 6531MX010)2
Socialinė pedagogika (6531MX014)20
Socialinė pedagogika (6531MX003)10
Dailė (P01), Dizainas (P02), Medijų menas (P07), Meno objektų restauravimas (P08)0
Muzika (P03), Teatras (P04)0
Iš viso1 108
IŠ VISO1 389

 Likusių laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija vietų skaičius

Studijų krypčių grupėLikusių laisvų studijų stipendijų skaičius
Universitetinės studijos
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C), Informatikos mokslai (B)2
Humanitariniai mokslai (N)6
Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L)5
Iš viso13
Koleginės studijos 
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C), Informatikos mokslai (B)0
Inžinerijos mokslai (E)51
Sveikatos mokslai (G)5
Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L)60
Humanitariniai mokslai (N)1
Menai (P)0
Iš viso117
IŠ VISO130

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt