2021-08-24

 Šiemet naujus mokslo metus pradės 18 769 pirmakursiai (2020 m. – 20 269), iš kurių 12 560 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2020 m. – 13 465). Universitetuose stojantieji sudarė 10 579 studijų sutartis (2020 m. – 11 708), o kolegijose – 8 190 sutarčių (2020 m. – 8 561). Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 11 589 studijų sutartis (2020 m. – 11 370).

Aukštosios mokyklos (16 universitetų ir 19 kolegijų) 2021 m. bendrojo priėmimo metu stojantiesiems pasiūlė 610 studijų programų (2020 m. – 618). Priėmimas įvyko į 569 programas (2020 m. – 581). Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu prašymus LAMA BPO pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 26 442 brandos atestatą turintys asmenys (2020 m. – 30 282). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 15 934 asmenys (2020 m. – 16 868).

Stojantieji į universitetus prioritetą skyrė Socialinių mokslų studijų krypčių grupės programoms, kurias rinkosi 18,3 proc. stojančiųjų (2020 m. – 19,3 proc.). Antroji pagal populiarumą – Sveikatos mokslų grupė –15,3 proc. (2020 m. – 15,7 proc.), trečioji – Verslo ir viešoji vadyba – 13,8 proc. (2020 m. – 13,5 proc.). Ketvirtoji ir penktoji vietos atiteko Informatikos mokslų krypčių grupei ir Inžinerijos mokslų krypčių grupei – po 8,8 proc. (2020 m. atitinkamai 8,8 proc. ir 8,2 proc.).

Kolegijose populiariausia išliko Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė. Šios grupės programas savo prašymuose aukščiausiu pageidavimu nurodė 25,8 proc. stojančiųjų (2020 m. – 27,8). Antroji pagal populiarumą – Sveikatos mokslų grupė 22,7 proc. (2020 m. – 22,2 proc.), trečioji – Inžinerijos mokslų grupė – 16,3 proc. (2020 m. – 15,6 proc.).

Stipendijomis paskatinti stojantieji šiemet noriai rinkosi universitetų ir kolegijų Ugdymo mokslų studijų programas. Pedagogines studijų programas į savo prašymus pirmuoju prioritetu įtraukė 5,4 proc. stojančiųjų (2020 m. – 4,6 proc.).

Universitetuose sudaryta 8 350 sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų (2020 m. – 9 163). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,73. Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (3 504), Kauno technologijos universitetu (1 158) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 070). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus universiteto Teisės studijų programa (236), Kauno technologijos universiteto Programų sistemų (195) ir Vilniaus universiteto Medicinos studijų programos (170).

Su kolegijomis stojantieji sudarė 4 210 valstybės finansuojamų studijų sutarčių (2020 m. – 4 302). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,06. Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 242), Kauno kolegija (1 052) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (349). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa, kurioje studijuos 169 studentai, čia taip pat populiari Bendrosios praktikos slauga, kurią pasirinko 78 asmenys. Kauno technikos kolegijoje 77 sutartis sudarė stojantieji į Automobilių techninio eksploatavimo studijų programą.

Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 1 627 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2020 m. – 1 765), iš kurių 1 250 – šių metų abiturientai (2020 m. – 1 386). Daugiausia šimtukininkų studijuos Vilniaus universitete (662).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 6 209 sutartys (2020 m. – 6 804): universitetuose – 2 229 (2020 m. – 2 545), kolegijose – 3 980 (2020 m. – 4 259). Mokėsiančių už studijas universiteto studentų vidutinis konkursinis balas siekia 6,77, kolegijų – 4,71. Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (608), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (395) ir Vytauto Didžiojo universitetas (326). Kolegijose – Socialinių mokslų kolegija (1 013), Vilniaus kolegija (593) ir Kauno kolegija (496).

Teigiamai įvertinta 1 478 stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacija (2020 m. – 1 579). Pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose studijuos 989 pirmakursiai (2020 m. – 901), iš jų 626 – valstybės finansuojamose vietose (2020 m. – 580). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (136), Vaikystės pedagogiką Vilniaus kolegijoje (118) ir Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (84).

1 lentelė. Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2021-08-24)

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusPokytis proc. (vnf)Bendras pokytis, proc.
2021 m.2020 m.2021 m.2020 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje640-85-85
Europos humanitarinis universitetas71
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija109971212
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas53461561113-46-28
Kauno technologijos universitetas1 1581 150199108-8
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1617-6-6
Klaipėdos universitetas171184-76085-29-14
LCC tarptautinis universitetas14
Lietuvos muzikos ir teatro akademija170176-33224331
Lietuvos sporto universitetas115138-171101019-6
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas57657439536783
Mykolo Romerio universitetas285335-15272306-11-13
Šiaulių universitetas*11636
Vilniaus dailės akademija263274-46082-27-9
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0701 173-91731645-7
Vilniaus universitetas3 5043 868-9608700-13-10
Vytauto Didžiojo universitetas8761 031-15326401-19-16

Iš viso universitetuose

8 3509 163-92 2292 545-12-10

Kolegijos

Alytaus kolegija8795-88692-7-7
Kauno kolegija1 0521 0441496530-6-2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1261187109118-8
Kauno technikos kolegija2702401350412214
Klaipėdos valstybinė kolegija329352-7438456-4-5
Kolpingo kolegija5967-12-12
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla6783-19827115-3
Lietuvos verslo kolegija1723-2652354919
Marijampolės kolegija9298-691556520
Panevėžio kolegija110105516415287
Socialinių mokslų kolegija1 0131 349-25-25
Šiaulių valstybinė kolegija184225-186588-26-20
Šv. Ignaco Lojolos kolegija13313212829-3
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla5298-47-47
Utenos kolegija119952526510216095
Vilniaus dizaino kolegija3329142464-63-39
Vilniaus kolegija1 2421 315-6593710-16-9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3493485669-19-3
Vilniaus verslo kolegija2571339393
Iš viso kolegijose4 2104302-23 9804 259-7-4
IŠ VISO12 56013 465-76 2096 804-9-7

*Šiaulių universitetas 2021 m. atskiro priėmimo nevykdo, prijungtas prie Vilniaus universiteto.

2 lentelė. Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2021-08-24)

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas
2021 m.2020 m.
vf+vnf/stvnfvf+vnf/stvnf
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje38,3320,35
Europos humanitarinis universitetas5,919
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija6,827,35
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas9,767,729,277,47
Kauno technologijos universitetas7,296,287,176,38
Kazimiero Simonavičiaus universitetas6,256,57
Klaipėdos universitetas7,076,196,826,18
LCC tarptautinis universitetas6,179,04
Lietuvos muzikos ir teatro akademija10,198,559,858,41
Lietuvos sporto universitetas7,116,386,726,38
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas8,157,698,137,87
Mykolo Romerio universitetas7,146,136,816,24
Vilniaus dailės akademija9,017,9698,12
Vilniaus Gedimino technikos universitetas6,976,396,856,28
Vilniaus universitetas8,036,597,846,69
Vytauto Didžiojo universitetas7,286,577,156,63

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,736,777,566,83

Kolegijos

Alytaus kolegija5,974,595,934,5
Kauno kolegija6,135,406,195,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija5,854,146,074,05
Kauno technikos kolegija5,445,495,355,36
Klaipėdos valstybinė kolegija5,844,475,754,43
Kolpingo kolegija3,753,90
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla5,713,935,513,18
Lietuvos verslo kolegija6,155,355,955,47
Marijampolės kolegija5,925,895,765,7
Panevėžio kolegija6,054,805,824,62
Socialinių mokslų kolegija4,224,12
Šiaulių valstybinė kolegija5,915,245,75,32
Šv. Ignaco Lojolos kolegija7,035,296,725,78
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla3,983,78
Utenos kolegija6,224,395,935,38
Vilniaus dizaino kolegija8,847,999,067,9
Vilniaus kolegija6,045,376,055,38
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija6,185,466,215,64
Vilniaus verslo kolegija4,074,03

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

6,064,716,034,72

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

3 lentelė. Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2021-08-24)

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st vietų
Universitetai
1Vilniaus universitetasTeisė236
2Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos195
3Vilniaus universitetasMedicina170
4Vilniaus universitetasPolitikos mokslai150
5Vilniaus universitetasProgramų sistemos149
6Vilniaus universitetasEkonomika147
7Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina119
8Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina111
9Vilniaus universitetasPsichologija109
10Vilniaus universitetasKūrybos komunikacija

100

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas169
2Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga78
3Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas77
4Vilniaus kolegijaProgramų sistemos72
5Kauno kolegijaLogistika70
6Vilniaus kolegijaFinansai65
7Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija61
8Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga58
9–10Vilniaus kolegijaReklamos vadyba57
9–10Vilniaus kolegijaVeterinarija57

4 lentelė. Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą (2021-08-24)

Studijų kryptis2021 m.2020 m.
Stojančiųjų universitetuose, %Stojančiųjų kolegijose, %Stojančiųjų universitetuose, %Stojančiųjų kolegijose, %
Fiziniai mokslai1,770,051,70,13
Gyvybės mokslai2,792,56
Humanitariniai mokslai6,651,287,111,44
Informatikos mokslai8,837,68,797,31
Inžinerijos mokslai8,8216,278,215,6
Matematikos mokslai1,341,46
Menai6,193,486,084,57
Socialiniai mokslai18,279,319,319,44
Sportas1,821,95
Sveikatos mokslai15,3222,6615,7322,17
Technologijų mokslai0,952,860,732,46
Teisė6,021,855,841,72
Ugdymo mokslai4,76,364,275,15
Verslo ir viešoji vadyba13,7825,8113,5327,77
Veterinarijos mokslai1,230,891,140,73
Žemės ūkio mokslai1,511,571,591,5

Dokumentas spausdinimui

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt,

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt