2020-09-08

Šiemet naujus mokslo metus pradės 20 269 pirmakursiai (2019 m. – 19 302) iš kurių 13 465 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2019 m. – 11 770). Universitetuose stojantieji sudarė 11 708 studijų sutartis (2019 m. – 10 696), o kolegijose – 8 561 sutartį (2019 m. – 8 606). Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 11 372 studijų sutartis (2019 m. – 11 974).

Bendrojo priėmimo metu stojantiesiems buvo pasiūlyta 618 studijų programų (2019 m. – 614). Priėmimas įvyko į 581 programą (2019 m. – 546). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 23 926 stojantieji (2019 m. – 23 901). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 869 asmenys (2019 m. – 16 291).

Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 2 080 stojančiųjų, turinčių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 765), iš kurių 1 607 – šių metų abiturientai (2019 m. – 1 386). Daugiausia šimtukininkų studijuos Vilniaus universitete (863).

Stojantieji į universitetus prioritetą skyrė Socialinių mokslų studijų krypčių grupės programoms. Jas rinkosi 19,31 proc. stojančiųjų. Stipendijomis paskatinti stojantieji šiemet noriai rinkosi Ugdymo mokslų studijų programas. Pedagogines studijų programas į savo prašymus pirmuoju prioritetu įtraukė beveik dukart daugiau stojančiųjų, nei pernai: šiemet – 4,27 proc., pernai – 2,38 proc. Trauka šiek tiek paaugo į Teisės, Verslo ir viešosios vadybos krypčių programas.

Kolegijose populiariausia išliko Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė. Šios grupės programas savo prašymuose aukščiausiu pageidavimu nurodė 27,77 proc. stojančiųjų (2019 m. – 28,32). Čia taip pat reikšmingai išaugo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslus skaičius. Šiemet šios krypties studijų programas pasirinko 5,15 proc., pernai – 3,22 proc. stojančiųjų. Kolegijose taip pat paaugo norinčiųjų studijuoti socialinius mokslus skaičius. Pernai šios krypties programas rinkosi 8,38 proc., o šiemet – 9,44 proc. aukštojo mokslo siekiančių jaunuolių.

Universitetuose sudarytos 9 163 sutartys dėl valstybės finansuojamų vietų (2019 m. – 7 096). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,56, aukščiausias jis yra priimtųjų į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (9,85).

Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (3 868), Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 173) ir Kauno technologijos universitetu (1 150). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus universiteto Teisės studijų programa (250), Kauno technologijos universiteto Programų sistemų (237) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos studijų programos (205).

Su kolegijomis stojantieji sudarė 4 302 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2019 m. –  4 674). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,03 ir didžiausias jis yra Vilniaus dizaino kolegijos studentų (9,06).

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 314), Kauno kolegija (1 044) ir Klaipėdos valstybine kolegija (352). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa, kurioje studijuos 179 studentai, čia taip pat populiarios Programų sistemos, kurias pasirinko 96 asmenys. Kauno kolegijoje 80 sutarčių sudarė stojantieji į Logistikos studijų programą.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 6 804 sutartys (2019 m. – 7 532): universitetuose – 2 545 (2019 m. – 3 600), kolegijose – 4 259 (2019 m. – 3 932). Mokėsiančių už studijas universiteto studentų vidutinis konkursinis balas siekia 6,83, kolegijų – 4,72.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (700), Vytauto Didžiojo universitetas (401) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (367). Kolegijose –  Socialinių mokslų kolegija (1 349), Vilniaus kolegija (710) ir Kauno kolegija (530).

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į ugdymo mokslų studijų programas, dalyvavo net 1 633 stojantieji (2019 m. – 760). Teigiamą įvertinimą gavo 1 579 asmenys (2019 m. – 703). Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 901 pirmakursis (2019 m. – 429), iš jų 580 – valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 249). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (123), Vaikystės pedagogiką Vilniaus kolegijoje (98) ir Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno kolegijoje (82).

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2020-09-08)

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusPokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis, proc.
2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00040351414
Europos humanitarinis universitetas0001000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija97674500045
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas4687-4711372570
Kauno technologijos universitetas1 1501 180-3108181-40-8
Kazimiero Simonavičiaus universitetas00017107070
Klaipėdos universitetas1841215285100-1522
LCC tarptautinis universitetas1000000
Lietuvos muzikos ir teatro akademija176150172442-434
Lietuvos sporto universitetas1388464101141-286
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas57443233367488-252
Mykolo Romerio universitetas335116189306311-250
Šiaulių universitetas1165212336321381
Vilniaus dailės akademija2742451282691913
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1731 1076164578-72-21
Vilniaus universitetas3 8682 82737700976-2820
Vytauto Didžiojo universitetas1 03162864401565-2920
Iš viso universitetuose9 1637 096292 5453 600-299

Kolegijos

Alytaus kolegija95879924013047
Kauno kolegija1 0441 213-14530535-1-10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija118165-281184715111
Kauno technikos kolegija240280-1441110-63-28
Klaipėdos valstybinė kolegija352318114562448744
Kolpingo kolegija0006775-11-11
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla83812717012
Lietuvos verslo kolegija2331-263565-46-40
Marijampolės kolegija985675552512089
Panevėžio kolegija105110-51526214549
Socialinių mokslų kolegija0001 3491 504-10-10
Šiaulių valstybinė kolegija225196158895-78
Šv. Ignaco Lojolos kolegija132661002939-2653
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla013-1009816513238
Utenos kolegija95130-27102117-13-20
Vilniaus dizaino kolegija2930-364473621
Vilniaus kolegija1 3151 595-1871061316-8
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija348303156964814
Vilniaus verslo kolegija000133164-19-19
Iš viso kolegijose4 3024 674-84 2593 9328-1
IŠ VISO13 46511 770146 8047 532-105

 

Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2020-09-08)

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis sudariusiųjų

vidutinis konkursinis balas

2020 m.2019 m.
vf+vnf/stvnfvf+vnf/stvnf
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje –20,35 –30,86
Europos humanitarinis universitetas –9 – –
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija7,356,75
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas9,277,478,906,57
Kauno technologijos universitetas7,176,387,356,43
Kazimiero Simonavičiaus universitetas –6,57 –5,94
Klaipėdos universitetas6,826,187,206,25
LCC tarptautinis universitetas9,04 – – –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija9,858,4110,099,02
Lietuvos sporto universitetas6,726,387,206,40
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas8,137,878,617,84
Mykolo Romerio universitetas6,816,247,485,92
Šiaulių universitetas7,037,037,556,87
Vilniaus dailės akademija98,098,797,69
Vilniaus Gedimino technikos universitetas6,856,287,065,89
Vilniaus universitetas7,846,698,216,82
Vytauto Didžiojo universitetas7,156,637,556,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,566,837,866,68

Kolegijos

Alytaus kolegija5,934,56,075,06
Kauno kolegija6,195,526,195,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6,074,046,185,03
Kauno technikos kolegija5,355,365,485,18
Klaipėdos valstybinė kolegija5,754,435,795,24
Kolpingo kolegija –3,93 –3,67
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla5,513,185,614,72
Lietuvos verslo kolegija5,955,475,585,27
Marijampolės kolegija5,765,75,975,12
Panevėžio kolegija5,824,625,925,72
Socialinių mokslų kolegija –4,124,03
Šiaulių valstybinė kolegija5,75,325,675,19
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6,725,786,845,19
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla –3,786,065,05
Utenos kolegija5,935,386,145,23
Vilniaus dizaino kolegija9,067,98,647,37
Vilniaus kolegija6,055,386,035,54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija6,215,646,116,02
Vilniaus verslo kolegija –4,03 –4,38

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

6,034,726,034,82

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

 

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2020-09-08)

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Vilniaus universitetasTeisė250
2Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos237
3Vilniaus universitetasEkonomika205
4Vilniaus universitetasMedicina171
5Vilniaus universitetasPolitikos mokslai165
6Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos129
7Vilniaus universitetasTarptautinis verslas127
8Vilniaus universitetasProgramų sistemos124
9Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina116
10–11Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija114
10–11Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina114
Kolegijos
1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas179
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos96
3Kauno kolegijaLogistika80
4Vilniaus kolegijaReklamos vadyba76
5Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga73
6Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita64
7Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas63
8Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaGrafinis dizainas62
9Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene61
10Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga58

 

Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą (2020-09-08)

Studijų kryptis2020 m.2019 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai1,70,131,620,23
Gyvybės mokslai2,562,55
Humanitariniai mokslai7,111,448,321,27
Informatikos mokslai8,797,3110,27,34
Inžinerijos mokslai8,215,69,3917,36
Matematikos mokslai1,461,6
Menai6,084,576,023,93
Socialiniai mokslai19,319,4418,838,38
Sportas1,952,26
Sveikatos mokslai15,7322,1715,6223,04
Technologijų mokslai0,732,461,053,03
Teisė5,841,724,71,75
Ugdymo mokslai4,275,152,383,22
Verslo ir viešoji vadyba13,5327,7712,628,32
Veterinarijos mokslai1,140,731,160,87
Žemės ūkio mokslai1,591,51,691,26

Spausdinimui

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt