Startuoja šešios naujos pedagogų rengimo studijų programos, kurios, ekspertų sprendimu, tenkina minimalius reikalavimus. Stojantieji jau dabar gali jas įtraukti į savo prašymą. Dar dėl vienos programos sprendimas bus priimtas artimiausiu metu.

Stojantieji gali rinktis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykdomą naują Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, dvi Vilniaus universitete vykdomas studijų programas: Vaikystės pedagogiką, Gamtamokslinį ugdymą. Vytauto Didžiojo universitete stojantieji gali rinktis Mokomojo dalyko pedagogiką, Pradinio ugdymo pedagogiką ir ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą bei Ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką.

Birželio 18 d. prasideda pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija, todėl pretenduojantys stoti į šias studijų programas savo prašymus turi registruoti ne vėliau, kaip 24 val. iki prasidedant motyvacijos vertinimui. Nedalyvavusiems motyvacijos vertinime negalima pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.

Įtraukus ugdymo krypties studijų programas į savo prašymą, puslapio viršuje atsiras papildomas pranešimas, raginantis apsilankyti skiltyje „Stojamieji egzaminai“. Šioje skiltyje priskiriami visi tai studijų programai reikalingi motyvacijos vertinimai bei jų tvarkaraščiai. Iš tvarkaraštyje pateiktų alternatyvų pasirinkus laiką ir vietą laikoma, kad stojantysis motyvacijos vertinimui užsiregistravo.

Su šių studijų programų vertinimo išvadomis susipažinti galima čia, o visą informaciją apie motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.