Šiandien, birželio 1 d., prasideda bendrasis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Jame šiemet dalyvauja 36 aukštosios mokyklos: 17 universitetų ir 19 kolegijų. Prašymus stojantieji kviečiami teikti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinę sistemą iki liepos 23 d. 12 val. Kur siūloma studijuoti, stojantieji sužinos liepos 26 d. prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat bus siunčiami laiškai stojančiųjų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija vyks nuo birželio 18 d. iki liepos 10 dienos. Norintieji stoti į ugdymo studijų programas ar menus, raginami savo prašymus registruoti pirmoje birželio mėnesio pusėje – ne vėliau, kaip 24 val. iki prasidedant stojamajam egzaminui, testui arba motyvacijos vertinimui. Įtraukus šias studijų programas į savo prašymą sistema automatiškai priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus, kurių laiką ir vietą stojantysis galės pasirinkti. Jų neišlaikius, stojantysis negali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.

Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (pirmasis ir antrasis etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas. Viso pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį iki pat liepos 23 d. 12 valandos. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

Stojantieji, pirmajame etape nesulaukę kvietimo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, antrojo etapo metu (nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 16 val.), kitaip nei anksčiau, informacinėje sistemoje galės įtraukti naujų pageidavimų, tačiau tik į mokamą bet kurios krypties studijų vietą.

Papildomas priėmimas vyks nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Jau turintys pasirašytas sutartis valstybės finansuojamose studijų vietose ar gavę studijų stipendiją, papildomame priėmime prašymus galės teikti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 21 d. iki 12 valandos.

Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti, labai svarbu teisingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus. Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais pranešama apie duomenų neatitikimą ir prašoma patikslinti informaciją, papildomi pranešimai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija, todėl kontaktinę informaciją reikėtų užpildyti itin atidžiai.

Primename, kad šiemet abiturientams, siekiantiems valstybės finansuojamų studijų aukštosiose mokyklose, kilsteltas mažiausias konkursinis balas: universitetuose 3,6 balo, kolegijose – 2 balai. Taip pat nustatyta matematikos valstybinio brandos egzamino kartelė pretenduojantiems stoti į socialinių, tiksliųjų ar gamtos mokslų valstybės finansuojamas studijų vietas – egzaminas turi būti išlaikytas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu. Matematikos valstybinis brandos egzaminas privalomas norintiems studijuoti bet kokioje studijų programoje, išskyrus menus. Pretenduojantiems į humanitarinių mokslų studijų programas, šį egzaminą privaloma išlaikyti ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, kuris pasiekiamas gavus ne mažiau nei 16 balų įvertinimą.

Universitetinėse studijų programose privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, o norintiems studijuoti kolegijose pakanka laikyti mokyklinį. Tiek universitetuose, tiek kolegijose privalomas B1 lygiu išlaikytas anglų, vokiečių arba prancūzų valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas. Laikant tiek valstybinį brandos, tiek tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, priėmimo metu skaičiuojant konkursinį balą imamas stojančiajam palankesnis rezultatas.

Abiturientai, pretenduojantys gauti valstybės finansavimą, turi būti išlaikę visus šiuos 3 brandos egzaminus (išskyrus menus, šiuo atveju pakanka dviejų). Bent vieną valstybinį brandos egzaminą turės būti išlaikę ir stojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tai galioja tik šių metų abiturientams.

Nuo šių metų papildomus 0,25 balo stojantieji galės gauti už brandos darbą, įvertintą ne mažesniu pažymiu negu 9. Brandos darbas galės būti įskaitytas tik iš to dalyko, kuris konkursinio balo sandaroje nurodytas kaip pirmasis arba antrasis dalykas. Taip pat papildomus 0,25 balo stojantieji gaus už savanorišką veiklą, kuri buvo ne trumpesnė nei 3 mėnesiai ir atlikta vienoje iš jaunimogarantijos.lt tinklalapyje skelbiamų organizacijų. Atitinkamą pažymėjimą galės gauti tik nesimokantys ir nedirbantys stojantieji.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                            El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mob. tel. +370 616 45915