Šiais metais apsisprendusiems stoti į menų studijų programas Vilniaus dailės akademijoje (VDA) ar Vytauto Didžiojo universitete (VDU), sudaromos sąlygos kai kuriuos stojamuosius egzaminus laikyti pavasarį. Norintys stojamuosius egzaminus laikyti anksčiau, turi registruotis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) kovo 1–9 dienomis. Pavasario stojamųjų egzaminų sesija vyks kovo 11–29 dienomis.

Kovo mėnesį registruotis BPIS kviečiami tik norintys stoti į menų studijų programas ir ketinantys stojamuosius egzaminus laikyti pavasarį. Nedalyvavusieji išankstinėje egzaminų sesijoje galės registruotis birželio 1–16 d. ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu, kuri vyks nuo birželio 17 iki liepos 5 dienos. Atkreipiamas dėmesys, kad jaunuoliai neišlaikę stojamojo egzamino pavasario sesijoje jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės.

Kovo mėnesį VDA vyks Dailės, Dizaino, Medijų meno, Meno objektų restauravimo stojamieji egzaminai, VDU – Akordeono, Choro dirigavimo, Dainavimo, Džiazo, Fortepijono, Styginių instrumentų, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Naujų medijų meno egzaminai.

Prašymus dalyvauti pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje kviečiame teikti per LAMA BPO tinklalapį prisijungus prie BPIS. Registruotis šioje sistemoje ir į savo prašymą įtraukti meno studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios. Atsižvelgiant į stojančiojo pasirinktas studijų programas, Stojamųjų egzaminų skiltyje jam bus priskirti egzaminai, kuriuos jis turi išlaikyti. Pasirinkdamas stojamojo egzamino laikymo vietą ir laiką stojantysis užsiregistruoja į stojamąjį egzaminą.

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai, sesijų datos ir tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO, VDA ir VDU tinklalapiuose.