LT EN
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-06-01 – 2018-07-23  12 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10
Rezultatų paskelbimas Iki 2018-07-12
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2018-07-16 – 2018-07-17
Rezultatų    paskelbimas 2018-07-18
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas  Sesija 2018-07-17 ir 2018-08-16
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-07-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-07-27 – 2018-07-31 17 val.

(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-01 12 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2018-08-01 12 val. – 2018-08-03 16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-07 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-08-08 – 2018-08-09  17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-10 12 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-08-13 – 2018-08-17  15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-08-22 – 2018-08-23  17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.