Vasario 2 – 4 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) atstovai dalyvavo tradicinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“. Vilniaus LITEXPO parodų centre vykusioje mugėje būsimiems studentams pristatyta bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka.

Būsimi studentai, jų tėvai, mokytojai, karjeros konsultantai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su minimaliais reikalavimais, kuriuos turi atitikti stojantieji, konkursinio balo sandara, papildomų balų skyrimo tvarka ir elektroninio prašymo pildymu LAMA BPO vyresniosios konsultantės Odetos Kardauskės paskaitoje „Bendrojo priėmimo tvarka į Lietuvos aukštąsias mokyklas“. Šie klausimai apžvelgti ir LAMA BPO prezidento Prano Žiliuko pranešime „Priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas nuostatos“ Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamoje konferencijoje – diskusijoje „Studijų Lietuvoje aktualijos“.

Specialistai apie studijų aktualijas

Nors studentų skaičius kasmet mažėja, tačiau švietimui valstybė finansavimo nemažina, todėl dar daugiau gerai pasirengusių moksleivių turi galimybę mokytis valstybės finansuojamose studijų vietose.

Šiemet taip pat padidinta parama studijuosiantiems savo lėšomis. Numatyta, kad 10 proc. geriausiai studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose turės galimybę gauti kompensaciją. Iki šiol šis kompensavimas vyko kas du metus, tačiau nuo šiol vyks kasmet. Kompensacijas galės gauti tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijų studentai.

Švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno teigimu, numatoma atnaujinti ir pertvarkyti mokytojų rengimo sistemą, peržiūrėti jų ugdymo turinį. Pertvarkant pedagoginių studijų modelį bus atsižvelgiama į poreikį, dėl to priėmimas į kai kurias pedagogikos programas bus šiek tiek mažesnis nei pernai.

Buvo paliestas ir aukštųjų mokyklų optimizavimo klausimas. Viceministro teigimu, nei vienam studentui, kuris įstos į dabartines aukštąsias mokyklas, sąlygos nepablogės, jei mokyklų tinklas ir keistųsi: visų studijų programų, į kurias bus paskelbtas priėmimas, tęstinumas bus garantuotas.

Diskusijoje daug kalbėta apie tai, kad renkantis studijų programas stojantieji turėtų atsižvelgti į rinkos pokyčius ir specialistų poreikį.

„Yra programų, kurios yra labai populiarios, bet įsidarbinama blogai, ir atvirkščiai“, – sakė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atstovas Gintautas Jakštas.

„Reikia stebėti profesijų paklausą, matyti, kas vyksta darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dabar nemažai informacijos skelbiama ir apie specialistų darbo užmokesčius. Reikia būti savarankiškiems. Būna taip, kad stojantieji atiduoda savo slaptažodžius tėvams ir jie sudėlioja pageidavimus. To nedarykite. Geriau jau pasitarkite su jais, su draugais, mokytojais, vyresniais broliais ir seserimis. Tačiau bet kuriuo atveju sprendimą priimkite patys“, – patarimus stojantiesiems dalijo LAMA BPO prezidentas.

Specialistai kritikavo ir svarstymus įpareigoti absolventus už nemokamas studijas atidirbti paskirtoje vietoje.

„Per tuos kelis mėnesius, baigus vidurinę mokyklą, turi priimti sprendimą, kuris galios 7 – 8 metus. Tai nėra teisinga. Reikėtų dėti didesnes investicijas padedant planuoti karjerą, kad studentai baigdami studijas žinotų savo galimybes. Eiti per skatinimą, o ne per įsipareigojimą. Toks sprendimas tik dar labiau skatins stoti į užsienio aukštąsias mokyklas“, – įsitikinęs G. Jakštas.

„Griežtai prieš. Už nemokamą bakalaurą reikia atidirbti, vadinasi, jis nėra nemokamas. Suprantame ir girdime regionų problemas, bet tą spręsti galima visiškai kitaip, per sutartis, susitarimus ir kitus dalykus“, – G. Jakšto pozicijai pritarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.

Atidžiai rinktis reikėtų ir studijas užsienyje. Studijų kokybės vertinimo centro direktorės Noros Skaburskienės teigimu, švietimo sistemos labai skiriasi, todėl reikia peržiūrėti pasirinktos programos vertinimo išvadas, atidžiai peržvelgti studijų programą, teikiamą laipsnį ir įsitikinti, ar pasirinkta aukštoji mokykla turi teisę vykdyti studijas.

„Gali atsitikti taip, kad jūs gausite diplomą ir sertifikatą, bet negalėsite tęsti studijų nei užsienyje, nei Lietuvoje, neįvykdę papildomų reikalavimų“, – sakė N. Skaburskienė.

Didinama minimalaus balo kartelė

Siekiantys studijuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose turi atitikti minimalius reikalavimus – išlaikyti tam tikrą valstybinių brandos egzaminų skaičių. Privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, norintiems studijuoti universitetuose jis būtinas valstybinis, kolegijose pakanka mokyklinio. Tiek universitetuose, tiek kolegijose privalomas anglų, vokiečių arba prancūzų valstybinis arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas ne mažesniu kaip B1 lygiu. Matematikos valstybinis brandos egzaminas privalomas norintiems studijuoti bet kokioje studijų programoje, išskyrus menus.

Į mokamas vietas taisykles nusistato kiekviena aukštoji mokykla. Šias taisykles galima rasti kiekvienos aukštosios mokyklos ir LAMA BPO tinklalapiuose.

„Šiemet bus taikoma didesnė minimalaus balo kartelė, kurios neperžengę stojantieji negalės pretenduoti nei į valstybės finansuojamas, nei į mokamas studijų vietas. Šiais metais švietimo ir mokslo ministro įsakymu aukštosios mokyklos įpareigotos valstybės finansuojamoms vietoms nustatyti mažiausią konkursinį balą: universitetams – ne mažiau negu 3, o kolegijoms – ne mažiau negu 1,6 balo. Gali būti, kad aukštosios mokyklos nusistatys aukštesnes karteles“, – atkreipė dėmesį O. Kardauskė. Lietuvos universitetų rektorių konferencija palaiko iniciatyvą, kad tokios pačios mažiausios konkursinio balo reikšmės būtų taikomos ir valstybės nefinansuojamoms vietoms.

Metiniai pažymiai šiemet taip pat bus perskaičiuojami kitaip.

„Jeigu mokyklinio A lygio 10 balų pažymys anksčiau būdavo prilyginamas 50 proc. valstybinio brandos egzamino įvertinimo, tai šiemet – 33 proc. Todėl valstybinių brandos egzaminų svarba didėja ypatingai ten, kur bus didelė konkurencija. Šitą įvertinkite“, – sakė LAMA BPO prezidentas.

Nuo šių metų papildomą pusę balo galės gauti baigusieji bazinius karinius mokymus, ar privalomąją karo tarnybą. Papildomi balai taip pat skiriami už tarptautinių ir Lietuvos mokinių olimpiadų bei konkursų laimėtas I,II,III vietas 11-oje arba 12-oje klasėje. Šių olimpiadų ir konkursų sąrašą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

2018 m. stojantiesiems bus galimybė atlikti brandos darbą, už kurį gavus ne mažiau negu 9 būtų galimybė gauti papildomai 0,25 balo. Brandos darbas galės būti įskaitytas tik iš to dalyko, kuris nurodytas kaip pirmasis arba antrasis dalykas. Taip pat 0,25 balo stojantieji galės gauti ir už savanorišką veiklą. Ji turės būti ne trumpesnė nei 3 mėnesiai ir atlikta vienoje iš jaunimogarantijos.lt tinklalapyje skelbiamų organizacijų. Atitinkamą sertifikatą galės gauti tik nesimokantys ir nedirbantys stojantieji.

Svarbiausios datos

Šių metų bendrojo priėmimo prašymų teikimas vyks nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. 17 val. Per šį laikotarpį stojančiojo prašymas LAMA BPO informacinėje sistemoje turi būti užpildytas, kadangi sistema nagrinės paskutinį kartą koreguotą ir išsaugotą prašymą. Koreguoti ir keisti savo prašymą stojantieji galės visą prašymų teikimo laikotarpį.

Visas prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą. Na, o kad procesas būtų dar paprastesnis šiuolaikiniam žmogui, daugelyje etapų galima bus naudotis ir mobiliosiomis aplikacijomis.

Pasak specialistų, labai svarbu nepamiršti savarankiškai įsikelti brandos atestato duomenis į savo prašymą iki liepos 19 d. 17 val. Brandos atestato duomenys įkeliami prisijungus prie savo prašymo, nukeliavus į skiltį „Atestatas ir pažymos“ ir paspaudžiant mygtuką „Įkelti“. Duomenys bus automatiškai sugeneruojami iš Mokinių registro. Šiuos duomenis galima įsikelti tik tada, kai mokykloje yra parengti brandos atestatai.

„Bendrojo priėmimo metu būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Jei kažką pamiršite – įkelti brandos atestato duomenis ar kitą svarbią informaciją, būtinai priminsime. Visa tai, kas svarbu, primename stojančiajam“, – tikino O. Kardauskė.

Norintieji stoti į švietimo ugdymo studijų programas ar menus savo prašymus turi registruoti per pirmąsias dvi birželio savaites. Įtraukus šias studijų srities programas į savo prašymą sistema priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus.

Norintieji dalyvauti antrajame etape, kuris vyks liepos 28 – 30 d., būtinai turės atnaujinti savo prašymą sistemoje, kadangi prašymas automatiškai negalios. Šio etapo metu negalima įtraukti jokių naujų studijų programų ar keisti finansavimo pobūdžio. Papildomo priėmimo metu rugpjūčio 10 – 16 d. bus galimybė užpildyti atnaujintą prašymą ir įtraukti naujas studijų programas į likusias laisvas vietas. Jo metu galima įrašyti iki 6 pageidavimų.

„Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti, atkreipkite dėmesį dėliodami savo prioritetus. Jie turėtų būti sudėliojami nuo svarbiausio, kuris turėtų atsidurti pirmoje vietoje, ir atitinkamai svarbos tvarka rikiuojami žemyn. Dėliojant savo prioritetus reikėtų atkreipti dėmesį ir į finansavimo pobūdį“, – akcentavo O. Kardauskė.

Pirmojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 24 d. Stojantieji savo rezultatą pamatys prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat gaus žinią ir nurodytu savo elektroninio pašto adresu.

Jei gautas kvietimas studijuoti tenkina, liepos 25 – 27 d. studentai turės atvykti į aukštąją mokyklą pasirašyti studijų sutartį. Tie, kurie šiomis dienomis negalės atvykti pasirašyti studijų sutarties, specialistai siūlo iš anksto pasirūpinti notaro patvirtintu įgaliojimu, su kuriuo kitas asmuo galės sudaryti studijų sutartį. Tiesa, Vilniaus, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose suteikiama galimybė sudaryti studijų sutartis elektroniniu būdu, tad į šias aukštąsias mokyklas vykti nebūtina.

Daugiau išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.bakalauras.lamabpo.lt