2021-10-12

Praėjus pirmajam studijų mėnesiui, pakalbinome trijų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, kokiomis nuotaikomis jie dabar gyvena, kokia buvo studijų pradžia, ar lūkesčiai pasiteisino ir kas turėjo įtakos jų studijų pasirinkimui.

Vilniaus universiteto (VU) pirmakursiai Morta Mačiulaitytė ir Vilius Vaitkus baigė Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją, Agnė Urbonaitė – Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją. Morta pasirinko studijuoti odontologiją, Agnė – aukštųjų technologijų fiziką ir verslą, o Vilius – Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studijas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) pirmakursiai kauniečiai Balys Žaliūnas ir Greta Žinevičiūtė iš gimtojo miesto neišvyko – baigę LSMU gimnaziją, jie pasirinko medicinos studijas.

Kauno technologijos universiteto (KTU) pirmakursiai Kipras Lukoševičius ir Paulius Jasėnas baigė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją, Saulė Šeputytė – Kauno Palemono gimnaziją. Kipras šiuo metu studijuoja mechanikos inžineriją, Paulius pasirinko programų sistemas, o Saulė – verslo ir antreprenerystės studijas. Visi kalbinti pirmakursiai šias studijų programas savo pageidavimų sąraše rinkosi pirmuoju prioritetu ir įstojo per pagrindinį priėmimo etapą.

LSMU studijos pateisino lūkesčius, mokytis įdomu

LSMU gimnazijos abiturientai Balys Žaliūnas ir Greta Žinevičiūtė puikiai išlaikė brandos egzaminus ir turėjo tokį konkursinį balą, kad galėjo rinktis bet kurias studijas. Balys pasakojo, kad išties ilgai galvojo, kokią studijų kryptį pasirinkti, nes mokykloje daugelis dalykų puikiai sekėsi. Įdomiausios jam buvo chemijos ir biologijos pamokos, todėl ateitį planavo sieti su šių dalykų žinių pritaikymu.

„Visus 12 mokyklos metų vyko „plano A“ paieškos, o būtent medicina visada buvo mano „planas B“. Tačiau diena, kai reikėjo pateikti galutinius studijų pasirinkimus LAMA BPO sistemoje, išaušo greičiau nei atrodė ir, kadangi „plano A“ visgi nepavyko sugalvoti, teko pasirinkti „planą B“, – pasakojo Balys.

Kitų alternatyvų vaikinas neturėjo, nes buvo užtikrintas, kad pavyks įstoti į norimą studijų programą – jo konkursinis balas buvo 10,14. „Pirmas įspūdis aukštojoje mokykloje buvo tikrai geras. Labai džiaugiuosi, nes visi grupiokai yra tikrai be galo nuoširdūs, empatiški ir draugiški. Dėstytojai taip pat nenuvylė – paskaitos aiškios ir kokybiškos. Be to, dažnai paskaitos būna įrašomos, tad jas galima peržiūrėti dar kartą grįžus namo, o tai tikrai padeda mokytis“, – pasakojo Balys.

Apie pačias studijas Balys pilnos nuomonės dar neturi, nes medicinos studijos LSMU vyksta ciklais, t. y. tam tikrą laiką studentai mokosi tik vieno dalyko. Pavyzdžiui, vieni mokslo metus pradeda nuo anatomijos, kiti nuo citologijos bei parazitologijos, vėliau pereinama prie kitų ciklų. „Mūsų grupei mokslo metus teko pradėti nuo fizikos. Fizika mokykloje nebuvo mano mėgstamiausia pamoka, todėl, deja, negaliu sakyti, jog studijų pradžia yra be galo įdomi. Tačiau, kiek teko kalbėti su draugais, kurie šiuo metu mokosi kitus ciklus, tai pačios studijos skamba tikrai smagiai ir įdomiai. Kalbant apie patį mokymąsi, jis tikrai skiriasi nuo mokyklos. Studentai, kitaip nei mokykloje, gauna žymiai daugiau savarankiško darbo, neretai tenka „pasukti galvą“ kaip geriau susiplanuoti mokymosi laiką, nes paskaitos būna tiek anksti ryte, tiek vakare. Tačiau įdėjus šiek tiek darbo bei pastangų, viską pavyksta susiplanuoti ir įgyvendinti“, – optimistiškai kalbėjo Balys.

Gretos pasirinkimui įtakos turėjo universiteto vieta bei ciklinis studijų organizavimo būdas. Iš viso ji buvo pateikusi 5 pageidavimus, visos alternatyvios studijų programos taip pat vykdomos Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Jos konkursinis balas buvo 9,89, tačiau laukiant atsakymo ar įstojo, visgi jaudulio būta. „Sužinojus, jog įstojau labai džiaugiausi, nes nebuvau visiškai tikra, jog pavyks įstoti į valstybės finansuojamą vietą“, – prisiminė mergina.

„Pirmasis įspūdis universitete buvo tai, jog teks bendrauti su labai daug dėstytojų ir bus žymiai daugiau nuolatinių pokyčių nei mokykloje. Rugsėjo 17 dieną jau įvyko baltų chalatų šventė, kurios metu medicinos studijų pirmakursiai gavo savo pirmuosius chalatus ir oficialiai tapome universiteto bendruomenės dalimi. Kadangi medicinos studijų pirmakursiams pirmąsias dvi savaites vyko įvadas į studijas, tai dar tik visai neseniai prasidėjo „tikrosios“ studijos. Mokymosi krūvis tikrai didesnis nei mokykloje, tačiau studijos pateisino lūkesčius, mokytis įdomu, nes teorines žinias galime pritaikyti praktiškai laboratorinių darbų metu. Tolimesni planai yra neapsiriboti vien tik privaloma studijų medžiaga, tačiau nuolat domėtis plačiau ir tobulėti visapusiškai“, – sakė Greta.

Pirmas įspūdis VU: intelektualus jaunimas, motyvuoti protai ir širdys

„Pirmasis įspūdis aukštojoje mokykloje buvo labai geras, pirmiausia, žinoma, teko neformaliai susipažinti su kursiokais ir kuratoriais, iš karto pasijutau esanti savo vietoje. Fakulteto administracija taip pat paliko gerą įspūdį, puikiai geba kurti bendruomeniškumo bei pasididžiavimo, kad studijuoji būtent šiame universitete ir fakultete, jausmus“, – pirmus įspūdžius pasakojo Agnė Urbonaitė, studijuojanti VU aukštųjų technologijų fiziką ir verslą.

Merginą tikslieji mokslai domino dar progimnazijoje, tad fiziką studijuoti nusprendė jau 10-oje klasėje, kai reikėjo susidaryti individualų ugdymo planą. Dvyliktoje klasėje pradėjo svarstyti ir apie ekonomikos bei politikos mokslų studijas, tad fizika ir verslas atrodė geras kompromisas, kad nereikėtų atsisakyti seniai pasirinkto kelio, bet ir įgytų kompetencijų ekonomikos/ verslo srityje.

„Abejonių, kad įstosiu, neturėjau, nes mano konkursinis balas buvo aukštas – 9,6. Įstojau per pagrindinį priėmimą. Ko gero, buvo sunku suvokti ir aprėpti faktą, kad jau tikrai būsiu studentė, o nebe mokinė. Universitete vykusi rugsėjo 1-osios eisena, kurioje dauguma dalyvių buvo pirmakursiai, tik dar labiau sustiprino jausmą, kad pasirinkau tinkamą fakultetą dėl jame esančios bendruomenės. Studijuoti pakankamai įdomu, žinoma, kaip visada yra paskaitų, kurios labiau patinka, yra tokių, kurios mažiau. Sunku pasakyti, ar studijos pateisino lūkesčius, nes jų neturėjau. Žinojau, kad bus sunku mokytis, bet vis tiek buvo nemažas šokas ir yra sunkiau nei tikėjausi, nes skirtumai tarp mokyklos ir universiteto yra dideli“, – pasakojo Agnė.

Morta Mačiulaitytė laikė penkis brandos egzaminus, iš visų gavo šimtukus ir su 10,00 konkursiniu balu pasirinko VU odontologijos studijas. „Odontologiją sugalvojau studijuoti likus mėnesiui iki prašymų teikimo, mane sužavėjo šios specialybės karjeros galimybės ir perspektyvi ateitis, be to, medicinos mokslų pasaulis man niekada nebuvo svetimas, todėl nuo mažens žavėjausi žmogaus biologija. LAMA BPO užpildžiau penkis pageidavimus, keturi iš jų buvo odontologijos programos, skyrėsi tik finansavimo pobūdis ir aukštoji mokykla. Alternatyva buvo – chemija (ir galbūt jos pedagogika). Turėdama tokį konkursinį balą, tiesą sakant, neabejojau, kad įstosiu. Tačiau kvietimų dieną vis tiek buvo jaudulio, o pamačiusi kvietimą studijuoti Vilniaus universitete apsidžiaugiau, nors tai ir nebuvo labai netikėta“, – pasakojo Morta.

Praėjus mėnesiui nuo studijų pradžios, kol kas mergina yra labai patenkinta tiek studijų programa, tiek dėstytojais. „Pirmosios savaitės nebuvo sunkios, tačiau iš karto buvo aišku, kad mokytis reikės ir lengva nebus. Esu nusiteikusi sunkiam darbui, todėl ir motyvacijos turiu daug. Dauguma paskaitų įdomios, sužinau daug naujų dalykų, aišku, yra ir mažiau įdomių dalykų, bet suprantu, jog prasmingų. Visiškai nesigailiu dėl savo pasirinkimo ir tikiu, jog ateityje manęs laukia tik dar geresnių ir įdomesnių dalykų“, – studijų pradžia džiaugiasi penkis 100-ukus iš brandos egzaminų surinkusi Morta.

Vilius Vaitkus pasakojo, kad ilgai teko tęsti pasirinkimų kelionę, kol galų gale apsistojo ties Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) siūlomomis studijomis. „Norai buvo kraštutiniai: nuo džiazo gitaros LMTA iki tarptautinių santykių LKA, tačiau skaitant VU studijų programas akys ir mintys pasiliko ties TSPMI komunikacijos bei istorijos studijomis. Asmeninės savybės, ir tiek, kiek spėjau save pažinti, paskatino jas iškelti aukščiausiai. Mano konkursinis balas buvo 8,76, todėl širdyje kažkas ramiai kuždėjo, kad įstosiu. Tačiau, be abejo, žinia, jog patekau į TSPMI, pradžiugino ir nuramino mane, ir visą šeimą, sukėlė pasididžiavimo jausmą pažįstamiems žmonėms!“, – prisiminė Vilius.

Pirmasis įspūdis TSPMI pirmakursiui ir buvo toks, kokio buvo galima tikėtis: intelektualus jaunimas, motyvuoti protai ir širdys. Viliaus sesuo yra skandinavistikos bakalaurė, todėl VU aplinka jam nebuvo svetima, kaip ir noras čia mokytis. Rugpjūčio 29 dieną vyko dienos stovykla „Diskursas TSPMI“, kurioje „apsitrynė“ pirmakursiai, buvo organizuojamos veiklos, skatinusios bendradarbiavimą, diskutavimą ir argumentavimą, supažindinta su draugijomis.

„Didelė padėka Studentų atstovybei už darbą, kuri nenustoja mūsų stebinti! Jau praėjo daugiau nei mėnuo studijuojant. Lūkesčių studijoms neturėjau, tik abstrakčiai žinojau, ko tikėtis, bet pateisino su kaupu! Studijos tikrai nenuvylė, sudomino ir žadina smalsumą prieš kiekvieną seminarą. Mokymosi metodika žymiai skiriasi nuo mokyklinės, tačiau priprantama lengvai. TSPMI pirmas kursas plečia akiratį, įtraukia į pažinimo kelią ir skatina mąstyti, pažvelgti į įvairius dalykus iš kelių pusių. Esu motyvuotas studijuoti čia. Studijos skatina norą mokytis ir pažinti, gilina supratimą ir smalsumą apie pasaulyje vykstančius ekonominius ir politinius virsmus. Esu patenkintas ir net laimingas!“, – mintimis dalijosi Vilius.

KTU studentus džiugina ir studijos, ir papildomos veiklos

„Studijos pateisina lūkesčius, nes iš draugų pasakojimų ir informacijos internete žinojau, ko tikėtis. Mokytis įdomu, kol kas ganėtinai lengva, palyginus su intensyvumu gimnazijoje. Ketinu dalyvauti ir popaskaitinėse veiklose – studentų mokslinėje draugijoje, groti kapeloje, taip pat turiu svajonę įstoti į doktorantūrą“, – apie pirmuosius įspūdžius KTU pasakojo Kipras Lukoševičius, gimnaziją baigęs su pagyrimu.

Gimnazijoje jis didžiąją laisvo laiko dalį leido robotikos būrelyje „JBG robotics“. Ten sužinojo, kad sekasi ir patinka inžinerija, tad liko nuspręsti tarp elektronikos ir mechanikos inžinerijos. „Pasidomėjęs studijų programomis ir nusprendęs, kad man labiau patinka braižyti, modeliuoti, pasirinkau mechanikos inžineriją. Dar turėjo įtakos socialiniai tinklai, kur dažnai buvo reiškiama nuomonė, kad gerų mechanikos inžinierių trūksta rinkoje. Tai užtikrino mano sprendimą ką studijuoti“, – tvirtino Kipras.

Turėdamas 9,8 konkursinį balą, Kipras buvo užtikrintas, kad pateks į norimą studijų programą. Pirmasis įspūdis aukštojoje mokykloje – viskas atrodė itin painu ir skubu. Dabar studentas jau prisitaikė prie gyvenimo ritmo ir randa laisvo laiko studentų popaskaitinėms veikloms.

Paulius Jasėnas tiksliai žinojo, ką ir kur nori studijuoti, todėl net nedvejodamas pasirinko programų sistemas. Daug įtakos pasirinkimui turėjo gimnazijos mokytoja, kuri taip pat dėsto šiame universitete, ir draugai, kurie čia studijuoja. Taip pat apie studijas daug informacijos surado KTU interneto svetainėje.

„Pirmosios dienos universitete buvo keistos ir neramios. Daug nežinomų dalykų teko išsiaiškinti ir nemažai laiko praleisti skaitant informaciją internete ar klausiant draugų. Taip pat vyko įvairūs susipažinimo renginiai prieš mokslo metų pradžią, įskaitant pirmakursių krikštynas. Po mėnesio studijų kasdieniai dalykai po truputį pradėjo stoti į savo vietas. Studijos susidarytus lūkesčius pateisino, tačiau nepralenkė. Mokytis nėra labai sunku, tačiau prieš atsiskaitymus tenka paplušėti stipriau. Vis dėlto nenuostabu, skiriasi mokyklos ir universiteto mokymosi stiliai, reikia išmokti dirbti savarankiškai. Studijos po truputį darosi vis įdomesnės, todėl tikiuosi smagiai praleisti ateinančius 4 bakalauro metus“, – pasakojo Paulius.

Saulė Šeputytė verslo ir antreprenerystės studijas KTU atrado po ilgos savęs paieškos mąstant apie ateities karjerą – dalyvaudavo įvairiose paskaitose, aukštųjų mokyklų mugėse, diskutuodavo su artimaisiais ir pažįstamais. Mergina sako, kad turėdama aukštą konkursinį balą, neturėjo abejonių kad įstos į norimą specialybę. Gavusi pakvietimą ji nudžiugo, atslūgo šiokia tokia nerimastinga įtampa.

„Pirmas įspūdis universitete buvo ganėtinai geras, pati aukštosios mokyklos atmosfera buvo maloniai neįprasta. Jau turėjome bendras krikštynas rugsėjo 1-ąją. Taip pat buvo veiklų su savo fakultetu ir studijų grupe. Tačiau pradžioje buvo kiek sudėtinga susidėlioti laiką, nes universitete mokymosi specifika skiriasi nuo to, kaip buvau įpratusi mokytis mokykloje. Nepaisant to, labai smagu vis labiau įsitraukti į visą universiteto kultūrą, pažinti vis daugiau studentų, dalyvauti įvairiose veiklose. Mokytis, nors ir kiek sudėtinga, yra įdomu, nes pasirinkta programa išpildo turėtus lūkesčius. Šiuo metu pagrindiniai planai yra „įsivažiuoti“ į studijas ir kokybiškai įsitraukti į papildomas veiklas universitete“, – sakė Saulė.