2021-08-09

Šių metų pagrindinio priėmimo į universitetus ir kolegijas metu 20 152 stojantieji gavo kvietimus studijuoti (2020 m. – 22 271). Kvietimus savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 10 946 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2020 m. – 12 122), ir 9 206 – kolegijose (2020 m. – 10 149).

Iš visų 25 717 prašymą studijuoti pateikusių asmenų (2020 m. – 29 431) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 21 503 asmenys (2020 m. – 23 924). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 342 (2020 m. – 16 184). Iš jų – 9 824 šių metų abiturientai (2020 m. – 8 589). Šiemet bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestatus įteikė 19 600 abiturientų (2020 m. – 20 879).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesta 12 550 asmenų (2020 m. – 13 654): universitetuose – 8 411 (2020 m. – 9 226), kolegijose – 4 139 (2020 m. – 4 428). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 7 602 stojantieji (2020 m. – 8 617): universitetuose – 2 535 (2020 m. – 2 896), kolegijose – 5 067 (2020 m. – 5 721).

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 247 asmenys. Į Vilniaus Gedimino technikos universitetą pakviestas 1 291 stojantysis, į Kauno technologijos universitetą – 1 269, į Vytauto Didžiojo universitetą – 1 200. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (1 909), Kauno kolegijoje (1 615) ir Socialinių mokslų kolegijoje (1 432).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 610 studijų programų (2020 m. – 618). Priėmimas įvyko į 568 studijų programas (2020 m. – 581), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Teisės studijų programą Vilniaus universitete (246), Programų sistemų programą Kauno technologijos universitete (193). Studijuoti Vilniaus universiteto Medicinos programoje kviečiami 169, Politikos mokslų – 156, Ekonomikos studijų programoje – 144 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (154). Kauno technikos kolegijoje studijuoti Automobilių techninio eksploatavimo kviečiami 77 asmenys, Vilniaus kolegijoje Bendrosios praktikos slaugą – taip pat 77. Kauno kolegijoje daugiausia kviečiama studijuoti Logistiką (71), Vilniaus kolegijoje – Reklamos vadybą – (69).

Šiemet pagausėjo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslų studijų programas. Į valstybės finansuojamas vietas pakviesta 569 asmenys (2020 m. – 541), į nefinansuojamas – 343 (2020 m. – 304). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų tikimasi sulaukti Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos (121), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (104), Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos (86) ugdymo studijų programose.

Tarp kviečiamųjų studijuoti – 1 777 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2020 m. – 2 301), iš kurių 1 326 – šių metų abiturientai (2020 m. – 1 739). Daugiausia šimtukininkų – 896 – kviečiami studijuoti Vilniaus universitete.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas bus mokamos skatinamosios 300 eurų stipendijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 200 eurų stipendijas 260 studentų. Jas galės gauti pirmakursiai, pasirinkę informatikos, inžinerijos ir matematikos studijas Vilniaus  universitete (Šiauliuose), Kauno technologijos universitete (Panevėžyje), Klaipėdos universitete, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Alytaus kolegijoje, Marijampolės kolegijoje ir Utenos kolegijoje.

Žemės ūkio ministerija skyrė 140 stipendijų su žemės ūkio sektoriumi susijusias studijas pasirinkusiems pirmakursiams.

Nuo rugpjūčio 10 d. 8 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 9 d. 15 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 valandos. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Papildomo priėmimo prašymų teikimas vyks rugpjūčio 13–16 dienomis.

 Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokyklaKvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusPokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2021 m.2020 m.2021 m.2020 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje1656-71-71
Europos humanitarinis universitetas173
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija106110-4-4
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas5345181661164336
Kauno technologijos universitetas11631 175-1106130-18-3
Kazimiero Simonavičiaus universitetas2531-19-19
Klaipėdos universitetas171188-970102-31-17
LCC tarptautinis universitetas1-1004210033
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1671632333233
Lietuvos sporto universitetas110133-17112117-4-11
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas579570243941364
Mykolo Romerio universitetas277341-19275318-14-16
Šiaulių universitetas**99 30
Vilniaus dailės akademija257262-26287-29-9
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0891 203-92021973-8
Vilniaus universitetas3 5853 885-8662797-17-9
Vytauto Didžiojo universitetas8541 051-19346465-26-21

Iš viso universitetuose

8 4119 226-92 5352 896-12-10

Kolegijos

Alytaus kolegija8097-1812711213-1
Šv. Ignaco Lojolos kolegija1251254650-8-2
Kauno kolegija1 0771 078538586-8-3
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija93107-13114119-4-8
Kolpingo kolegija108128-16-16
Kauno technikos kolegija267253656413710
Klaipėdos valstybinė kolegija329355-7563613-8-8
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla6689-26937721-4
Lietuvos verslo kolegija2224-86465-2-3
Marijampolės kolegija8889-197664719
Panevėžio kolegija101109-723121483
Socialinių mokslų kolegija1 4322 074-31-31
Šiaulių valstybinė kolegija177240-2692137-33-29
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla98167-41-31
Utenos kolegija110971330912215391
Vilniaus dizaino kolegija3329142564-61-38
Vilniaus kolegija1 2421 394-11667843-21-15
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija329342-47076-8-5
Vilniaus verslo kolegija337167102102
Iš viso kolegijose4 1394 428-75 0675 721-11-9
IŠ VISO12 55013 654-87 6028 617-12-10

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

**Šiaulių universitetas 2021 m. atskiro priėmimo nevykdo, prijungtas prie Vilniaus universiteto.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1.Vilniaus universitetasTeisė246
2.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos193
3.Vilniaus universitetasMedicina169
4.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai156
5.Vilniaus universitetasEkonomika144
6.Vilniaus universitetasProgramų sistemos129
7.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina121
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina114
9.Vilniaus universitetasPsichologija111
10Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas102

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas154
2.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas77
3.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga77
4.Kauno kolegijaLogistika71
5.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba69
6.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos68
7.Vilniaus kolegijaFinansai63
8.Vilniaus kolegijaVeterinarija60
9.Kauno kolegijaProgramų sistemos58
10.Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija

58

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt ; atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt