Stojantieji į universitetus ir kolegijas šiandien jau informuoti apie bendrojo priėmimo rezultatus. Kvietimus gavo 10 914 jaunuolių, pretenduojančių studijuoti universitetuose (2018 m. – 11 164), ir 9 489 – kolegijose (2018 m. – 10 645). Pirmajame etape dalyvavusieji juos gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros, visa informacija taip pat išsiųsta elektroniniais laiškais.

Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose įteikti 21 983 atestatai (2018 – 23 640), profesinio mokymo įstaigose – 4 093 (2018 m. – 4 727). Iš visų 26 793 prašymus studijuoti pateikusių asmenų (2018 m. – 27 269), bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 22 081 asmuo (2018 m. – 23 723). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 530 (2018 m. – 16 167), palyginti su praėjusiais metais, šią teisę turi kur kas daugiau šių metų abiturientų – 9 983 (2018 m. – 9 169).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 11 894 asmenys (2018 m. – 12 473): universitetuose – 7 230 (2018 m. – 7 320), kolegijose – 4 664 (2018 m. – 5 153). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 8 509 stojantieji (2018 m. – 9 336): universitetuose – 3 684 (2018 m. – 3 844), kolegijose – 4 825 (2018 m. – 5 492). Sudaryti studijų sutarčių pakviesta 12 130 šių metų abiturientų (2018 m. – 12 913): 7 672 universitetuose (2018 m. – 8 146) ir 4 458 kolegijose (2018 m. – 4 767).

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 3 927 asmenys. Nemažai jų sulauks ir Kauno technologijos bei Vilniaus Gedimino technikos universitetai. Kolegijose pagal kviečiamųjų skaičių pirmauja Vilniaus ir Kauno kolegijos.

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 614 studijų programų (2018 m. – 639), iš jų valstybinės aukštosios mokyklos – 528. 52 valstybinių aukštųjų mokyklų studijų programos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto studentų skaičiaus nepasiekė, todėl į jas stojantieji nepakviesti (2018 m. – 46).

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Programų sistemas Kauno technologijos universitete (297). Nemažai asmenų kviečiama studijuoti Teisę (177) ir Politikos mokslus (147) Vilniaus universitete bei Programų inžineriją Vilniaus Gedimino technikos universitete (133). Po 127 asmenis pakviesta į Medicinos ir Programų sistemų studijų programas Vilniaus universitete ir Multimedijos ir kompiuterinio dizaino programą Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Kolegijose daugiausia studentų tikimasi sulaukti Vilniaus kolegijos vykdomoje Tarptautinio verslo studijų programoje, kurioje sudaryti studijų sutarčių pakviesti 167 asmenys. Šioje kolegijoje nemažai asmenų pakviesta studijuoti Bendrosios praktikos slaugą (124), Programų sistemas (116), Reklamos vadybą (97). Nemažai stojančiųjų surinko ir Bendrosios praktikos slaugos studijų programa Kauno kolegijoje, čia ją studijuoti kviečiamas 91 asmuo.

Į ugdymo studijų krypčių studijų programų valstybės finansuojamas vietas pakviesti 254 asmenys (daugiausia į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas), į nefinansuojamas – 134. Atkreiptinas dėmesys, kad mokytojai rengiami priimant ne tik į pirmosios pakopos, bet ir į profesines studijas, į kurias stoja jau turintieji dalyko bakalauro arba magistro laipsnį. Į pastarąsias priėmimą aukštosios mokyklos vykdo tiesiogiai.

Nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio daugiausiai stojančiųjų pakviesta studijuoti Estetinę kosmetologiją Socialinių mokslų kolegijoje (406). Nemažai asmenų gavo kvietimus studijuoti Programų sistemas Kauno technologijos universitete (312), Mediciną Lietuvos sveikatos mokslų universitete (308), Teisę Vilniaus universitete (267), taip pat Tarptautinį verslą Vilniaus kolegijoje (233).

Kviečiamųjų studijuoti sąraše – 1 859 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 809), iš kurių 1 462 – šių metų abiturientai (2018 m. – 1 495). Tokių šimtukininkų daugiausia studijuos Vilniaus universitete – net 927.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti universitetuose ir kolegijose bus sudaromos nuo liepos 29 d. iki liepos 31 d. 17 valandos. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo. lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Pasibaigus pirmajam etapui stojantieji kviečiami dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape. Jame, kitaip nei anksčiau, savo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. galės teikti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad stojantysis, pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs ją pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

 

Aukštoji mokyklaKvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusPokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2019 m.2018 m.2019 m.2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje005152-2-2
Europos humanitarinis universitetas0002
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija85653100
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas93140-34837314-17
Kauno technologijos universitetas1 2121 371-12174194-10-11
Kazimiero Simonavičiaus universitetas0323915692
Klaipėdos universitetas119134-11112143-22-17
LCC tarptautinis universitetas0521-67
Lietuvos muzikos ir teatro akademija136127745239621
Lietuvos sporto universitetas837019151265-43-30
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas433499-135165111-6
Mykolo Romerio universitetas9296-4304428-29-24
Šiaulių universitetas4937323072-58-28
Vilniaus dailės akademija23822466981-151
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1271 12205733128419
Vilniaus universitetas2 9452 78769821 123-130
Vytauto Didžiojo universitetas618640-35695553-1

Iš viso universitetuose

7 2307 320-13 6843 844-4-2

Kolegijos

Alytaus kolegija78139-4467662-29
Kauno kolegija1 2321 2122608823-26-10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1391241252461312
Kauno technikos kolegija272322-16120221-46-28
Klaipėdos valstybinė kolegija305434-30258392-34-32
Kolpingo kolegija001261022424
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla89114-2268655-12
Lietuvos verslo kolegija2639-3397134-28-29
Marijampolės kolegija5865-112654-52-29
Panevėžio kolegija114166-3175206-64-49
Socialinių mokslų kolegija001 9491 4953030
Šiaulių valstybinė kolegija187247-24117189-38-30
Šv. Ignaco Lojolos kolegija7262167168410
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla1927-302459-59-50
Utenos kolegija107126-15128181-29-23
Vilniaus dizaino kolegija31315072-31-21
Vilniaus kolegija1 6301 6002645969-33-11
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija305433-3083260-68-44
Vilniaus verslo kolegija01226190190156
Iš viso kolegijose4 6645 153-94 8255 492-12-11
IŠ VISO11 89412 473-58 5099 336-9-6

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos297
2.Vilniaus universitetasTeisė177
3.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai147
4.Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija133
5-6-7.Vilniaus universitetasMedicina127
5-6-7.Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas127
5-6-7.Vilniaus universitetasProgramų sistemos127
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina125
9.Vilniaus universitetasPsichologija105
10Vilniaus universitetasAnglų ir kita užsienio kalba90

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas167
2.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga124
3.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos116
4.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba97
5.Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga91
6.Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene78
7.Kauno kolegijaMultimedijos technologija75
8.Vilniaus kolegijaVeterinarija69
9.Kauno kolegijaLogistika66
10.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas65

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų sk.
Universitetai
1.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos312
2.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina308
3.Vilniaus universitetasTeisė267
4.Vilniaus universitetasMedicina185
5.Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos169
6.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai167
7.Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija138
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina133
9.Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas132
10.Vilniaus universitetasVadyba

131

Kolegijos

1.Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija406
2.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas233
3.Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos224
4.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga206
5.Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas201
6.Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika173
7.Socialinių mokslų kolegijaTeisė170
8.Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas156
9.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos153
10.Socialinių mokslų kolegijaTurizmas ir poilsis129

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt