2020-08-22

Šių metų pagrindinio priėmimo į universitetus ir kolegijas metu 22 271 stojantysis gavo kvietimus studijuoti (2019 m. – 20 403). Kvietimus savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 12 122 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2019 m. – 10 914), ir 10 149 – kolegijose (2019 m. – 9 489).

Iš visų 29 431 prašymą studijuoti pateikusių asmenų (2019 m. – 26 793) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 23 924 asmenys (2019 m. – 22 081). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 16 184 (2019 m. – 15 530). Iš jų – 8 589 šių metų abiturientai (2019 m. – 9 983), kurių šiemet yra 24 667 (2019 m. – 26 081).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 13 654 asmenys (2019 m. – 11 894): universitetuose – 9 226 (2019 m. – 7 230), kolegijose – 4 428 (2019 m. – 4 664). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesta 8 617 stojančiųjų (2019 m. – 8 509): universitetuose – 2 896 (2019 m. – 3 684), kolegijose – 5 721 (2019 m. – 4 825).

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 682 asmenys, taip pat Vytauto Didžiojo universitetas (1 516), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 400). Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (2 237), Socialinių mokslų kolegijoje (2 074) ir Kauno kolegijoje (1 664).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 619 studijų programų (2019 m. – 614). Priėmimas įvyko į 583 studijų programas (2019 m. – 562), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias studentų skaičius.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Teisės studijų programą Vilniaus universitete (258), Programų sistemas Kauno technologijos universitete (246) ir Ekonomiką Vilniaus universitete (207). Mokytis Vilniaus universiteto Medicinos studijų programoje kviečiami 178, Politikos mokslų – 177 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (181). Šioje kolegijoje studijuoti Programų sistemas kviečiama 90 asmenų, Reklamos vadybą – 82, Bendrosios praktikos slaugą – 79 asmenys. Kauno kolegijoje daugiausia kviečiama studijuoti Logistiką (81).

Šiemet pagausėjo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslų studijų programas. Į valstybės finansuojamas vietas pakviestas 541 asmuo (2019 m. – 254), į nefinansuojamas – 303 (2019 m. – 134). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų tikimasi sulaukti Vytauto Didžiojo universiteto Mokomosios pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programose.

Tarp kviečiamųjų studijuoti – 2 301 stojantysis, turintis bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 894), iš kurių 1 739 – šių metų abiturientai (2019 m. – 1 471). Daugiausia šimtukininkų – 1 185 – kviečiami studijuoti Vilniaus universitete.

Nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 26 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 26 d. 24 valandos. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Papildomo priėmimo prašymų teikimas vyks rugpjūčio 28–31 d. 14 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina stojančiuosius šiame etape rinktis valstybei reikalingas žemės ūkio ir miškininkystės studijas, taip pat regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

Šias specialybes pasirinkusiems pirmakursiams bus mokamos 200 eurų stipendijos. Žemės ūkio ministerija stipendijas kas mėnesį nuo šio rudens iki metų pabaigos skirs 142 žemės ūkio ir miškininkystės studijas pasirinkusiems pirmakursiams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato 200 eurų mėnesines stipendijas mokėti visą studijų laikotarpį, jas galėtų gauti 420 studentų, regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

 

Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius:

Aukštoji mokyklaKvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusPokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje56511010
Europos humanitarinis universitetas3  
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija110852929
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas4593-521168340-9
Kauno technologijos universitetas1 1751 212-3130174-25-6
Kazimiero Simonavičiaus universitetas31233535
Klaipėdos universitetas18811958102112-926
LCC tarptautinis universitetas1 –2250
Lietuvos muzikos ir teatro akademija163136203245-298
Lietuvos sporto universitetas1338360117151-237
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas57043332413516-204
Mykolo Romerio universitetas34192271318304566
Šiaulių universitetas9949102303063
Vilniaus dailės akademija2622381087692614
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 2031 1277197573-66-18
Vilniaus universitetas3 8852 94532797982-1919
Vytauto Didžiojo universitetas1 05161870465569-1828

Iš viso universitetuose

9 2267 230282 8963 684-2111

Kolegijos

Alytaus kolegija977824112676744
Šv. Ignaco Lojolos kolegija12572745071-3022
Kauno kolegija1 0781 232-13586608-4-10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija107139-231195212918
Kolpingo kolegija –12812622
Kauno technikos kolegija253272-741120-66-25
Klaipėdos valstybinė kolegija3553051661325813872
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla89897768136
Lietuvos verslo kolegija2426-86597-33-28
Marijampolės kolegija895853662615485
Panevėžio kolegija109114-42147518571
Socialinių mokslų kolegija02 0741 94966
Šiaulių valstybinė kolegija240187281371171724
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla19-10016724596288
Utenos kolegija97107-9122128-5-7
Vilniaus dizaino kolegija2931-664502815
Vilniaus kolegija1 3941 630-1484364531-2
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija342305127683-88
Vilniaus verslo kolegija167261-36-36
Iš viso kolegijose4 4284 664-55 7214 825197
IŠ VISO13 65411 894158 6178 50919

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1.Vilniaus universitetasTeisė

258

2.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos246
3.Vilniaus universitetasEkonomika207
4.Vilniaus universitetasMedicina178
5.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai177
6.Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos137
7.Vilniaus universitetasProgramų sistemos128
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina120
9.Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija119
10Vilniaus universitetasPsichologija114

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas181
2.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos90
3.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba82
4.Kauno kolegijaLogistika81
5.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga79
6.Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene77
7.Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita66
8.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas65
9.Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga61
10.Kauno kolegijaKosmetologija60

Spausdinimui

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt