Dalyvavusieji pirmajame pagrindinio priėmimo etape sudarė 9 484 studijų sutartis su universitetais (2018 m. –  9 762) ir 6 875  su kolegijomis (2018 m. –  7 985). Norintieji dalyvauti antrajame etape jau nuo šiandien gali teikti prašymus ir pretenduoti į po pirmojo etapo likusias 2 847 laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas ir 64 studijų stipendijas.

Iš visų pasirašiusiųjų studijų sutartis 10 574 yra šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai (2018 – 11 035), iš jų universitetuose – 7 035 (2018 –  7 288), kolegijose – 3 539 (2018 –  3 747). Sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų universitetuose sudarė 4 987 šių metų abiturientai (2018 – 5 001), kolegijose – 2 064 (2018 – 1 476). Sutartis sudarė 1 332 abiturientai, gavę 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 345).

Universitetinių studijų sektoriuje valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis pasirašytos 6 567 sutartys (2018 m. – 6 655). Daugiausia tokių sutarčių sudaryta Vilniaus universitete (2 639), Kauno technologijos universitete (1 128) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 030). Daugiausia studentų surinko tokios studijų programos, kaip Programų sistemos Kauno technologijos universitete (282), Teisė (162) ir Politikos mokslai (130) Vilniaus universitete ir Programų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitete (126).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudaryta 2 917 sutarčių (2018 m. – 3 107). Daugiausia jų Vilniaus universitete (819), Vytauto Didžiojo universitete (443), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (427) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (427).

Norintys studijuoti kolegijose sudarė 3 919 sutarčių valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis (2018 m. – 4 259). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus kolegijoje (1 360) ir Kauno kolegijoje (1 020). Daugiausia gavusių valstybės finansavimą kolegijose studijuos Tarptautinį verslą (144), Bendrosios praktikos slaugą (109), Programų sistemas (106) ir Reklamos vadybą (82) Vilniaus kolegijoje. Bendrosios praktikos slaugą nemažai asmenų studijuos ir Kauno kolegijoje, čia sutartis sudarė 77 moksleiviai.

Kolegijose studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų studijų vietų sudarė 2 956 stojantieji (2018 m. – 3 726). Gausiausia jų Socialinių mokslų kolegijoje (1 087), Vilniaus kolegijoje (483) ir Kauno kolegijoje (402).

Daugiausia studentų, tiek nemokančių, tiek mokančių už studijas, sulaukė Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa (295). Po jos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos (287), Vilniaus universiteto Teisės (240), Medicinos (167) ir Politikos mokslų (150) studijų programos. Kolegijose daugiausia studentų studijuos Estetinę kosmetologiją Socialinių mokslų kolegijoje (207), Tarptautinį verslą (195), Bendrosios praktikos slaugą (175) ir Programų sistemas (135) Vilniaus kolegijoje.

Jau šiandien, rugpjūčio 1 d., nuo 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. stojantieji gali dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape. Jame šiais metais savo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje kviečiami teikti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad stojantysis, pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs ją pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

 

Aukštoji mokyklaSudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2019 m.2018 m.2019 m.2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje3231
Europos humanitarinis universitetas1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija6750
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas821156750
Kauno technologijos universitetas1 1281 285140166
Kazimiero Simonavičiaus universitetas175
Klaipėdos universitetas10711779122
LCC tarptautinis universitetas5
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1321233618
Lietuvos sporto universitetas7262119214
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas391446427445
Mykolo Romerio universitetas8376241346
Šiaulių universitetas42362560
Vilniaus dailės akademija2292185570
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0301 023427232
Vilniaus universitetas2 6392 505819924
Vytauto Didžiojo universitetas565593443423

Iš viso universitetuose

6 5676 6552 9173107

Kolegijos

Alytaus kolegija631242633
Kauno kolegija1 020989402617
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1271083836
Kauno technikos kolegija24428589178
Klaipėdos valstybinė kolegija264368192291
Kolpingo kolegija5444
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla71965047
Lietuvos verslo kolegija22305376
Marijampolės kolegija49551825
Panevėžio kolegija8613544143
Socialinių mokslų kolegija1 087896
Šiaulių valstybinė kolegija16320180129
Šv. Ignaco Lojolos kolegija57342933
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla12201039
Utenos kolegija9610185124
Vilniaus dizaino kolegija26313857
Vilniaus kolegija1 3601 299483743
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija25937252166
Vilniaus verslo kolegija1112649
Iš viso kolegijose3 9194 2592 9563 726
IŠ VISO10 48610 9145 8736 833

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos282
2Vilniaus universitetasTeisė162
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai130
4Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija126
5Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina120
6Vilniaus universitetasProgramų sistemos116
7Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas114
7Vilniaus universitetasMedicina114
8Vilniaus universitetasPsichologija96
9Vilniaus universitetasAnglų ir kita užsienio kalba83
10Vilniaus Gedimino technikos universitetasAviacijos mechanikos inžinerija81

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas144
2Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga109
3Vilniaus kolegijaProgramų sistemos106
4Vilniaus kolegijaReklamos vadyba82
5Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga77
6Kauno kolegijaMultimedijos technologija67
7Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika61
8Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas60
9Vilniaus kolegijaFinansai59
10Kauno kolegijaLogistika56

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos295
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina287
3Vilniaus universitetasTeisė240
4Vilniaus universitetasMedicina167
5Vilniaus universitetasPolitikos mokslai150
6Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos144
7Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija130
8Vilniaus universitetasVadyba120
9Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas118
10Vilniaus universitetasProgramų sistemos116

Kolegijos

1Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija207
2Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas195
3Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga175
4Vilniaus kolegijaProgramų sistemos135
5Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas128
6Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos123
7Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika117
8Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga102
9Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas94
10Vilniaus kolegijaReklamos vadyba90

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt