Reikalavimai stojantiesiems

Konkursinio balo skaičiavimas

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas į trumposios pakopos studijas?

Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų ar nustatyta tvarka perskaičiuoti stojamųjų testų, mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę.

Esu išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir valstybinį užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris įvertinimas bus įskaičiuotas į konkursinį balą?

Palankiausias stojančiajam įvertinimas.

Kuris stojantysis gaus valstybės finansuojamą vietą, jeigu į pirmuoju pageidavimu nurodytos trumposios pakopos studijų programos konkursinis balas yra žemesnis negu kito stojančiojo, kuris tą pačią studijų programą įrašė trečiuoju pageidavimu?

Stojantysis studijuoti kviečiamas aukščiausiu prioritetu konkurso tvarka, todėl tuo atveju, kai antrajam stojančiajam prireiks pasinaudoti trečiuoju pageidavimu, (pagal pirmuosius du pageidavimus jis dėl kokių nors priežasčių negali būti pakviestas),  jie abu bus lyginami tik pagal konkursinį balą.

Valstybės finansuojamos studijų vietos

Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau, ar aš galiu pretenduoti į trumposios pakopos studijas?

Taip, galite pretenduoti, jeigu nesate įgijęs daugiau kaip pusę studijų programos kreditų už valstybės lėšas.

Baigiau studijas aukštojoje mokykloje, ar aš galiu pretenduoti į trumposios pakopos studijas?

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:

  • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.