Pagrindinis priėmimasPrašymų priimti studijuoti į trumposios pakopos studijas registravimas.

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, profesinio mokymo programos baigimo, stojamojo testo, profesinės patirties vertinimas, kitų dokumentų elektroninis pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2022-06-01 – 2022-07-25 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2022-07-29 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2022-08-01 9 val. – 2022-08-02 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2022-07-29 15 val. – 2022-08-02 17 val.