2021-08-13

 Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas per pagrindinį priėmimą sudarė 16 755 studijų sutartis (2020 m. – 18 200), iš jų 11 562 – valstybės finansuojamose studijų vietose (2020 m. – 12 320). Universitetuose studijas pradės 9 855 pirmakursiai (2020 m. – 10 772), iš jų 7 911 – valstybės finansuojamose vietose (2020 m. – 8 487). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 651 (2020 m. – 3 833), iš viso šiame sektoriuje studijuos 6 900 asmenų (2020 m. – 7 428).

Šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai sudarė 10 597 sutartis (2020 m. – 10 578): universitetuose – 7 391 (2020 m. – 7 316), kolegijose – 3 206 (2020 m. – 3 262). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 7 919 šiemet brandos atestatus gavusių asmenų (2020 m. – 7 163): universitetuose – 6 137 (2020 m. – 5 719), kolegijose 1 782 (2020 m. – 1 444).

Studijų sutartis sudarė 1 583 asmenys, gavę bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2020 m. – 2 016), iš kurių 1 219 yra šių metų abiturientai (2020 m. – 1 565).

Daugiausia studijų sutarčių valstybės finansuojamose studijų vietose sudaryta Vilniaus universitete (3 338), Kauno technologijos universitete (1 114) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 013). Universitetuose stojantieji labiausiai rinkosi studijuoti Teisę Vilniaus universitete (230), Programų sistemas Kauno technologijos universitete (190) ir Mediciną Vilniaus universitete (163).

Kolegijų trejetuke: Vilniaus kolegija (1 081), Kauno kolegija (941) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (304). Šiame sektoriuje populiariausia Tarptautinio verslo studijų programa Vilniaus kolegijoje, kurią pasirinko 141 asmuo, šioje kolegijoje 69 pirmakursiai mokysis Bendrosios praktikos slaugą. 69 asmenys pasirinko Kauno technikos kolegijoje vykdomą Automobilių techninio eksploatavimo studijų programą.

Valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių gausiausia Vilniaus universitete (531), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (348), Vytauto Didžiojo universitete (280). Kolegijose didžiausias skaičius valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių pasirašyta Socialinių mokslų kolegijoje (838), Vilniaus kolegijoje (482) ir Kauno kolegijoje (402).

Pabrėžtina, kad šiemet padaugėjo studijuosiančių inžinerijos ir technologijų mokslus, šiemet studijų sutartis dėl šios studijų krypčių grupės studijų programų sudarė 1 120 asmenų (2020 m. – 1 017). Padaugės ir ugdymo mokslų studentų. Dėl ugdymo mokslų studijų programų studijų sutartis sudarė 839 asmenys (2020 m. – 773): 547 valstybės finansuojamose vietose (2020 m. – 518), 292 – nefinansuojamose (2020 m. – 255). Daugiausia šių sutarčių sudaryta Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos ugdymo studijų programose.

Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik asmenys, pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Sudariusiųjų studijų sutartis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokyklaSudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2021 m.2020 m.2021 m.2020 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje640-85-85
Europos humanitarinis universitetas71
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija104104
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas49382957109-48-28
Kauno technologijos universitetas111411139098-8-1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas16132323
Klaipėdos universitetas1581584978-37-12
LCC tarptautinis universitetas14
Lietuvos muzikos ir teatro akademija16415652724136
Lietuvos sporto universitetas104119-1388862-6
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas549525534832765
Mykolo Romerio universitetas256304-16240274-12-14
Šiaulių universitetas9723
Vilniaus dailės akademija2512525378-32-8
Vilniaus Gedimino technikos universitetas10131117-91481406-8
Vilniaus universitetas33383551-6531649-18-8
Vytauto Didžiojo universitetas811952-15280345-19-16

Iš viso universitetuose

79118487-719442285-15-9

Kolegijos

Alytaus kolegija7385-146974-7-11
Kauno kolegija941947-1402422-5-2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija8496-138288-7-10
Kauno technikos kolegija23722844031297
Klaipėdos valstybinė kolegija288307-6370393-6-6
Kolpingo kolegija4557-21-21
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla6174-18685719-2
Lietuvos verslo kolegija1720-1539303012
Marijampolės kolegija8281177486023
Panevėžio kolegija92867136123119
Socialinių mokslų kolegija8381192-30-30
Šiaulių valstybinė kolegija154200-235183-39-28
Šv. Ignaco Lojolos kolegija10710432321104
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla4184-51-51
Utenos kolegija10178292098414991
Vilniaus dizaino kolegija29292157-63-42
Vilniaus kolegija10811181-8482607-21-13
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija304317-44762-24-7
Vilniaus verslo kolegija20982155155
Iš viso kolegijose36513833-532493595-10-7
IŠ VISO1156212320-651935880-12-8

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

**Šiaulių universitetas 2021 m. atskiro priėmimo nevykdo, prijungtas prie Vilniaus universiteto.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1.Vilniaus universitetasTeisė230
2.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos190
3.Vilniaus universitetasMedicina163
4.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai144
5.Vilniaus universitetasEkonomika127
6.Vilniaus universitetasProgramų sistemos126
7.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina115
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina108
9.Vilniaus universitetasPsichologija106

10.

Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas

96

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas141
2–3.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga69
2–3.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas69
4.Kauno kolegijaLogistika66
5.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos64
6Vilniaus kolegijaFinansai58
7.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba53
8.Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija51
9.Kauno kolegijaFinansai50
10–11.Kauno kolegijaIkimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas48
10–11.Vilniaus kolegijaVeterinarija48
12–13.Kauno kolegijaPardavimai ir marketingas46
12–13.Kauno kolegijaMultimedijos technologija46

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt