2020-08-27

Per pagrindinį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojantieji sudarė 18 189 studijų sutartis (2019 m. – 16 359), iš jų 12 311 – valstybės finansuojamose studijų vietose (2019 m. – 10 486). Universitetuose studijas pradės 10 768 pirmakursiai (2019 m. –  9 484), iš jų 8 484 – valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 6 567). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 827 (2019 m. – 3 919), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 421 asmenys (2019 m. – 6 875).

Šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai sudarė 10 575 sutartis (2019 m. – 10 575): universitetuose – 7 314 (2019 – 7 036), kolegijose – 3 261 (2019 – 3 539). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 7 161 šiemet brandos atestatus gavusių asmenų (2019 m. – 7 151): universitetuose – 5 717 (2019 m. – 5 065), kolegijose 1 444 (2019 m. – 2 086).

Studijų sutartis sudarė 2 016 asmenų, gavusių bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 668), iš kurių 1 565 yra šių metų abiturientai (2019 m. – 1 332).

Daugiausia studijų sutarčių valstybės finansuojamose studijų vietose sudaryta Vilniaus universitete (3 551), Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 116) ir Kauno technologijos universitete (1 113). Universitetuose stojantieji labiausiai rinkosi studijuoti Teisę Vilniaus universitete (239), Programų sistemas Kauno technologijos universitete (235) ir Ekonomiką Vilniaus universitete (195). Kolegijų trejetuke: Vilniaus kolegija (1 181), Kauno kolegija (947) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (316). Šiame sektoriuje populiariausia Tarptautinio verslo studijų programa Vilniaus kolegijoje, kurią pasirinko 164 asmenys, šioje kolegijoje 83 pirmakursiai mokysis Programų sistemas, 76 asmenys pasirinko Kauno kolegijoje vykdomą Logistikos studijų programą.

Valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių gausiausia Vilniaus universitete (648), Vytauto Didžiojo universitete (345), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (327). Kolegijose didžiausias skaičius valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių Socialinių mokslų kolegijoje (1 192), Vilniaus kolegijoje (606) ir Kauno kolegijoje (422).

Pagrindinio priėmimo metu 772 asmenys sudarė studijų sutartis dėl ugdymo mokslų studijų programų (2019 m. – 369): 517 valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 244), 255 – nefinansuojamose (2019 m. – 125). Daugiausia šių sutarčių sudaryta Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programose.

Nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. 14 val. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Sudariusiųjų studijų sutartis aukštosiose mokyklose skaičius:

Aukštoji mokyklaSudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje40322525
Europos humanitarinis universitetas1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija103675454
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas3882-541096763-1
Kauno technologijos universitetas1 1131 128-198140-30-4
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1378686
Klaipėdos universitetas158107487879-127
LCC tarptautinis universitetas1
Lietuvos muzikos ir teatro akademija156132182436-337
Lietuvos sporto universitetas119726586119-287
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas52539134327427-234
Mykolo Romerio universitetas304832662742411478
Šiaulių universitetas97421312325-879
Vilniaus dailės akademija2522291078554216
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1161 0308140427-67-14
Vilniaus universitetas3 5512 63935648819-2121
Vytauto Didžiojo universitetas95156568345443-2229

Iš viso universitetuose

8 4846 567292 2842 917-2214

Kolegijos

Alytaus kolegija856335742618579
Kauno kolegija9471 020-74224025-4
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija96127-24883813212
Kauno technikos kolegija228244-73189-65-22
Klaipėdos valstybinė kolegija3072641639319210554
Kolpingo kolegija575466
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla747145750148
Lietuvos verslo kolegija2022-93053-43-33
Marijampolės kolegija814965481816793
Panevėžio kolegija8586-11234418060
Socialinių mokslų kolegija1 1921 0871010
Šiaulių valstybinė kolegija200163238380416
Šv. Ignaco Lojolos kolegija10057752129-2841
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla12-1008410740282
Utenos kolegija7896-198485-1-10
Vilniaus dizaino kolegija29261257385034
Vilniaus kolegija1 1811 360-1360648325-3
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3162592262521922
Vilniaus verslo kolegija82126-35-35
Iš viso kolegijose3 8273 919-23 5942 956228
IŠ VISO12 31110 486175 8785 87311

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1.Vilniaus universitetasTeisė239
2.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos235
3.Vilniaus universitetasEkonomika195
4.Vilniaus universitetasMedicina167
5.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai156
6.Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos122
7.Vilniaus universitetasProgramų sistemos118
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina111
9.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina110
10–11.Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija104

10–11.

Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija

104

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas164
2.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos83
3.Kauno kolegijaLogistika76
4.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba70
5.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga67
6.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas60
7.Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaGrafinis dizainas57
8.Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita56
9–10–11.Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene53
9–10–11.Vilniaus kolegijaVaikystės pedagogika53

9–10–11.

Vilniaus kolegijaFinansai

53

Spausdinimui

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt